Roczniki / Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, T. 2

roczniki2m

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 7
Kalendarium 9

HONORIS CAUSA DLA JERZEGO GIEDROYCIA

Witold BŁACHOWICZ - Trzy doktoraty dla jednego człowieka

15

Karol JONCA - Laudacja na uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 18 maja 1998

18

Przemówienie Redaktora Jerzego GIEDROYCIA na uroczystości 18 maja 1998

26

Adam JAMRÓZ - Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku 29 czerwca 1998

28

Przemówienie Jerzego GIEDROYCIA na uroczystości 29 czerwca 1998

30

Jadwiga PUZYNINA - Laudacja na uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego 14 listopada 1998

33

Przemówienie Redaktora Jerzego GIEDROYCIA na uroczystości 14 listopada 1998

40

200-LECIE NARODZIN ADAMA MICKIEWICZA


Michał TYMOWSKI - Obchody rocznicy dwustulecia urodzin Adama Mickiewicza we Francji, 1798-1998

43

100-LECIE ODKRYCIA POLONU I RADU


Józef HURWIC - W związku z odkryciem polonu i radu

47

Odkrycie naukowe i jego konsekwencje - refleksje polityka : wystąpienie Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO Prezydenta RP, na konferencji 17 września 1998

53

Przemówienie Jacques'a CHIRACA Prezydenta Francji, w czasie ceremonii 30 września 1998

61
ODCZYTY W STACJI PAN

Maison Verreaux i polscy przyrodnicy w dziewiętnastowiecznym Paryżu - Piotr DASZKIEWICZ (Muséum National d'Histoire Naturelle), 5 maja 1998

69

Polacy a rewolucja lutowa 1848 roku - Sławomir KALEMBKA (Uniwersytet w Toruniu), 28 maja 1998

81
Cztery parlamenty polskie w czasach transformacji - Jerzy J. WIATR (Uniwersytet Warszawski), 12 listopada 1998 89
O PROBLEMACH ROZWOJOWYCH NAUKI
O kryzysie nauki w Polsce - Andrzej WYCZAŃSKI Przedruk z "Kultury",
nr 9, 1998
97
Współpraca naukowa Polski z uczelniami paryskimi w zakresie nauk historycznych - Michał TYMOWSKI 119
O sytuacji nauki na Ukrainie - rozmowa z Akademikiem Valerym P. KUKHAREM. Przedruk z "Kultury", nr 10, 98 127
Czy Pan zrezygnował, Panie Allegre? Georges Charpak i Claude Allegre - przedruk z "L'Evénement", 7 stycznia 99 133
Od uczonej do naukowca - rozmowa z prof. Hélène LANGEVIN-JOLIOT, grudzień 1998 139
Członkowie zagraniczni PAN mieszkający w krajach frankofońskich 143
POLSKIE INSTYTUCJE W PARYŻU
Radio spełnionych nadziei - rozmowa z Kazimierzem PIEKARCEM. Przedruk z "Kultury" nr 6, 1998 149
Biblioteka Polska w Paryżu - rozmowa z Leszkiem TALKO 161
ARTEC, Europejskie Centrum Kształcenia i Wymiany Artystycznej, artykuł, Adam GAŁKOWSKI oraz rozmowa z Anetą LASTIK 167
Centre du Dialogue - Ks. Henryk HOSNER 173
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Biblioteka i informatyka w Stacji 175
Baza Stacji i pokoje gościnne 176
Funkcjonowanie Stacji 176