Roczniki / Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, T. 3

roczniki3m

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 5
Kalendarium 7

O PROBLEMACH ROZWOJOWYCH NAUKI

Witold KARCZEWSKI i Andrzej ZIABICKI - Badania naukowe w Polsce - blaski i cienie

13

Andrzej HRYNKIEWICZ - Problemy polskiej nauki

23

Andrzej HRYNKIEWICZ - Edukacja społeczeństwa a gospodarka

35

Doktorant na przystanku - rozmowa z Piotrem WĘGLEŃSKIM

37

Nie zaśniemy w PAN-ie! - rozmowa z Mirosławem MOSSAKOWSKIM

45

POLSKIE INSTYTUCJE W PARYŻU

Adam GAŁKOWSKI - Ośrodek Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne

53

Rozmowa z Romanem MICHAŁOWSKIM, dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie

61

Adam GAŁKOWSKI - Instytut Polski w Paryżu

65

Rozmowa z dyrektorem Instytutu Polskiego, Tomaszem STRÓŻYŃSKIM

69

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Biblioteka i informatyka w Stacji

75

Baza Stacji i pokoje gościnne

76

Funkcjonowanie Stacji

76