Roczniki / Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, T. 4

roczniki4m

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 5
Kalendarium 7

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA JERZEGO GIEDROYCIA

Witold BŁACHOWICZ - Jerzy GiedroyC Polskę postrzegał mądrze

13

Erazm KUŹMA - Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 22 maja 2000

17

Przemówienie Redaktora Jerzego GIEDROYCIA na uroczystości 22 maja 2000

23

Jan POMORSKI - Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 września 2000

25

ODCZYTY W STACJI

Od Szkoły Handlowej do Uniwersytetu Szczecińskiego - obecność szkół wyższych w intelektualnych przeobrażeniach Szczecina po 1945 r. - Zdzisław CHMIELEWSKI (Uniwersytet Szczeciński, 11 stycznia 2000

31

Tradycje akademickie Kielc - Adam MASSALSKI (Wyższa Szkola Pedagogiczna w Kielcach), 4 kwietnia 2000

41

Iranistyka - zakres i zadania - Wojciech SKALMOWSKI (Uniwersytet w Leuven), 13 kwietnia 2000

59

"Mała Syberia" - Belgia i emigranci polscy w latach 1830-1870 - Idesbald GODDEERIS (Katolicki Uniwersytet w Leuven), 10 maja 2000

69

Czy Rzeczpospolita była wasalem Imperium Osmańskiego? - Dariusz KOŁODZIEJCZYK (Uniwersytet Warszawski), 18 maja 2000

79

Korzenie współczesnej Europy - cesarstwo karolińskie - Wojciech FAŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski), 24 maja 2000

87

Problemy polityki edukacyjnej w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej - Jerzy WOŹNICKI (Politechnika Warszawska), 23 listopada 2000

93

Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na rynku europejskim - Wiesław M. GRUDZEWSKI, Irena HEJDUK (Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie), 11 stycznia 2001

107

Model integracji europejskiej - perspektywy i dylematy - Jerzy STAŃCZYK (Instytut Studiów Politycznych PAN), 7 lutego 2001

139

Stan bezpieczeństwa wewnętrznego na tle reformy policji polskiej. Nowoczesne koncepcje pracy na przykładzie woj. świętokrzyskiego - Tadeusz CIELECKI (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach), 22 lutego 2001

153

NAUKA I EDUKACJA

Harry KROTO - Kultura anty-edukacyjna. Przedruk z "Le Figaro" z 29 września 2000

165

Andrzej WISZNIEWSKI - O problemach nauki w Polsce. Rozmowa przeprowadzona przez prof. Henryka Ratajczaka

169

KĄCIK WSPOMNIEŃ

Józef HURWIC - Z Politechniki Warszawskiej na Uniwersytet w Marsylii

181

Kazimierz MOLENDA - Marzy mi się szkoła... Rozmowa przeprowadzona przez Adama Gałkowskiego

191

POLSKIE INSTYTUCJE W PARYŻU

Józef GRZYWACZEWSKI - Polskie Seminarium w Paryżu

197

Agata KALINOWSKA-BOUVY - A.P.A.J.T.E. - Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie

203

Monika OBRĘBSKA - Historia i dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF)

207

ROZMOWY Z CZŁONKAMI ZAGRANICZNYMI PAN

Daniel BEAUVOIS - Byłem skazany na oryginalność. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

213

Savo BARTOS - Sukces to dar przekonywania. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

221

François CHAPEVILLE - Nikt nie chce rewolucji. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

227

Piotr SŁONIMSKI - Czy Polsce grozi dziura naukowa? Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

233

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Biblioteka Stacji

239

Baza Stacji i pokoje gościnne

240

Funkcjonowanie Stacji

241