Roczniki / Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, T. 5

roczniki5m

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 3
Kalendarium 5

ODCZYTY W STACJI PAN

Prawa dziecka w Polsce a realizacja postanowień konwencji ONZ w okresie transformacji ustrojowej kraju - Bibliana MOSSAKOWSKA, 3 kwietnia 2001

13

Wspomnienia listopadowe 1830-1831 - Tadeusz Edward DOMAŃSKI, 22listopada 2001

19

NAUKA I EDUKACJA

Jan WORONIECKI - Nowa gospodarka: miraż czy już rzeczywistość

45

KĄCIK WSPOMNIEŃ

Raymond DAUDEL - Kilka wspomnień o kontaktach, jakie miałem zaszczyt utrzymywać z Ireną Joliot-Curie

59

Andrzej WYCZAŃSKI - Spotkania z Jerzym Giedroyciem

65

Bożena PUCHALSKA-HIBNER - Przystanek Orsay

69

Lucjan OWCZAREK - Polskie szkolnictwo średnie we Francji

75

Henryk GRABOWSKI - Wspomnienie

81

POLSKIE INSTYTUCJE W PARYŻU

Agata i Zbigniew JUDYCCY - Institut de Recherches Biographiques (I.R.B.) - Instytut Badań Biograficznych - 10 lat działalności

83

ROZMOWY Z CZŁONKAMI ZAGRANICZNYMI PAN

Józef MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI - Grecy - Żydzi - Polacy. W poszukiwaniu korzeni europejskiej cywilizacji. Rozmowa przeprowadzona przez Dariusza Długosza i Adama Gałkowskiego przy współpracy Agaty Żmudzińskiej-Judyckiej

93

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu

105

Biblioteka Stacji

113

Baza Stacji i pokoje gościnne

115

Adresy i telefony Stacji

117