Misja

lauriston4d

Stacja Naukowa w Paryżu jest jedną z siedmiu placówek Polskiej Akademii Nauk za granicą.

Do najważniejszych zadań Stacji należy:

- promocja polskiej nauki poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym,

- rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,

- pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.