Dyrekcja

 

p. o. Dyrektor Stacji Naukowej PAN

 

dr hab. Maciej FORYCKI