Dyrekcja

wieckowski marek 

Dyrektor Stacji Naukowej PAN

dr hab. Marek WIĘCKOWSKI

Profesor w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; w latach 2013-2014 kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN; Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego; redaktor naczelny czasopisma GEOGRAPHIA POLONICA. Członek Komitetu Sterującego Komisji Geografii Turyzmu, Rekreacji i globalnych zmian w Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kierownik i uczestnik wielu projektów międzynarodowych i krajowych. Zainteresowania naukowe: geografia polityczna (granice i współpraca transgraniczna), geografia turystyki, mobilność, geografia transportu, rozwój regionalny, marketing terytorialny. 

Autor blisko czterdziestu książek: naukowych (m.in. Turystyka na obszarach przygranicznych Polski), popularno-naukowych (m.in. Polskiej naj – nominowana w roku 2000 do nagrody im. H. Steinhausa na najlepszą książkę popularno-naukową), podręczników (cztery serie podręczników do geografii i przyrody, m.in. Odkrywamy świat – w 2004 wyróżnienie na 46 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem, oraz najnowsze serie: Oblicza Geografii – do geografii do liceum oraz Na Tropach Przyrody – do przyrody do szkoły podstawowej – w 2013 r. wyróżnienie na XIX Targach Edukacyjnych w Kielcach), zeszytów ćwiczeń, poradników i programów nauczania, blisko 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz współautor encyklopedii. W latach 2002-2004 pracował w ENS-LSH w Lyonie we Francji (w ramach programu post-doc przyznanego przez Ministerstwo Nauki Francji). Autor i prowadzący ponad 100 programów telewizyjnych (m.in. Polskie ABC) oraz ponad 200 audycji radiowych (gł. o tematyce geograficznej) oraz były prezenter pogody w Panoramie program 2 TVP. Współtwórca Korony Gór Polski. Pasjonat fotografii, miłośnik gór, podróży oraz dobrej kuchni.