2018

Rejestr wniosków o wszczęście postępowania w sprawie zamówienia o wartości w zakresie 6000 – 3000 EUR

Polska Akademia Nauk

STACJA NAUKOWA W PARYŻU

74, rue Lauriston - 75116 Paris

+33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

designed by fus&schuss   |  2019 © Polska Akademia Nauk