Antropocen i misja transformacji

Plakat Program

Sympozjum będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Nacisk zostanie położony na kształcenie i nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi projektantami i naukowcami z Polski i z Francji. W sympozjum udział wezmą specjaliści z zakresu nauk o ziemi, historii sztuki, filozofii kultury i lingwistyki, a także młodzi badacze i przyszli projektanci designerzy. Wiedza zdobyta w trakcie sympozjum służyć ma świadomemu projektowaniu przez zaproszonych młodych gości z Polski i Francji, a także szerszej dystrybucji wiedzy poprzez stworzone jako owoc spotkań plakaty, edukacyjne gry komputerowe, obrazy lub dzieła multimedialne.

Naszym celem będzie odniesienie się do priorytetów misji Horyzontu Europa i podkreślenie istotności projektowania tzw Smart Cities. Zaproszeni młodzi projektanci i badacze w przyszłości będą zajmować się projektowaniem lub badaniami dotyczącymi ochrony środowiska w aspekcie możliwości tworzenia przyjaznych, zielonych miast wraz z całością ich infrastruktury i modą.

Na sympozjum składać się będą wykłady, warsztaty artystyczne przy merytorycznym wsparciu specjalistów i kwerendy w celu zdobywania informacji i inspiracji. Celem warsztatów będzie stworzenie cyklu prac w sposób sugestywny i skrótowy ilustrujących problematykę związaną ze szkodliwym odciskiem człowieka na planecie. Za nasze zadanie uważamy ukazanie możliwych i konstruktywnych dróg transformacji w naszym podejściu do planety.

Prof. Paweł Rowiński

Paweł M. Rowiński jest profesorem nauk o Ziemi, hydrologiem i hydrodynamikiem, członkiem rzeczywistym PAN, wiceprezesem Akademii od maja 2015 r. W latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN. Współtwórca i pierwszy przewodniczący Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Wiceprezes zarządu europejskiego oddziału IAHR (ang. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research). Członek zarządu ALLEA (ang. European Federation of Academies of Sciences and Humanities). Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. modelowanie matematyczne przepływów turbulentnych, procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz rumowiska w powierzchniowych wodach płynących, a także badanie wpływu zmian klimatu na bilans wodny w zlewniach rzecznych.

 

Prelekcje online

Data

12 - 14 kwi 2022
Zakończone!

Czas

10:00 - 15:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris