W związku z trwającymi pracami nad programem merytorycznym na 2025 rok Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu otwiera nabór na propozycje współorganizacji wydarzeń w przyszłym roku kalendarzowym. Zapraszamy do przesłania propozycji wydarzeń ze wszystkich dziedzin nauki, promujących naukę polską we Francji oraz wyniki badań prowadzonych we współpracy polsko-francuskiej.

Priorytety PAN Stacji Naukowej w Paryżu dotyczące organizacji wydarzeń obejmują przede wszystkim badania w zakresie 5 misji EU programu Horyzont Europa:

  • dostosowanie się do zmian klimatycznych,
  • rak,
  • odbudowa oceanów i wód,
  • inteligentne i neutralne pod względem klimatu miasta,
  • porozumienie w sprawie gleby dla Europy.

Równocześnie PAN SN w Paryżu pozostaje otwarta na wydarzenia związane z istotnymi wydarzeniami i osiągnięciami w kontekście polsko-francuskim, w tym rocznicami, bieżącymi wyzwaniami globalnymi, znaczącymi publikacjami i odkryciami naukowymi, nagrodami w świecie nauki, prestiżowymi współpracami dla Polski, czy też potrzebą stworzenia konsorcjum naukowego. W związku z planowaną na pierwszą połowę 2025 roku prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej, serdecznie zapraszamy do składania wniosków również w tym zakresie tematycznym.

Wszelkie szczegóły dotyczące składania wniosków znajdą Państwo w poniższych dokumentach.

Wypełniony i podpisany formularz w pliku Word (wersja edytowalna) i PDF (skan z podpisem) należy przesłać na adres: secretariat@paris.pan.pl do dnia 6 września 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Wzór porozumienia