Académie Polonaise des Sciences

Centre Scientifique à Paris

74, rue Lauriston – 75116 Paris

secretariat: +33 1 56 90 18 37
réception: +33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

Au Centre appartient les deux bâtiments, dans lesquelles se trouvent la direction et l’administration du centre, la salle des conférences, la bibliothèque, la réception, les chambres d’hôte, la cuisine et la salle a manger.

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Access: 

 • M° (ligne 6): Boissière ou (ligne 2): Victor-Hugo
 • Autobus (ligne 30): Boissière ou (ligne 63): Iéna

Rezerwacje pokoi

W pokojach gościnnych Stacji mogą zamieszkać pracownicy naukowi i inni pracownicy Polskiej Akademii Nauk, stażyści, stypendyści, studenci polskich szkół wyższych i innych instytucji naukowych przybywający do Francji w celach badawczych lub edukacyjnych.

Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem: rezerwacja.paris@paris.pan.pl.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej:

  • imię i nazwisko,
  • termin pobytu,
  • nazwę uczelni i status na niej,
  • cel pobytu,
  • liczbę osób,
  • jeśli są Państwo zainteresowani pokojem dwuosobowym, prosimy o podanie preferencji – pokój z podwójnym łóżkiem lub z dwoma pojedynczymi łóżkami.

Wszystkie pokoje gościnne na pobyty poniżej miesiąca, są w standardzie z łazienką i wc. W przypadku braku wolnych pokoi z łazienką, możliwe jest zarezerwowanie pokoju przeznaczonego na pobyt długoterminowy – jeśli jest dostępny (z prysznicem i umywalką, toaleta wspólna na korytarzu dla maksymalnie 4 pokoi), jednak nie wpływa to na zmianę ceny za pobyt.

Więcej informacji o wyposażeniu znajdą Państwo w zakładce Informacje praktyczne.

Stacja umożliwia spotkania naukowców z różnych dziedzin oraz nawiązywanie ciekawych znajomości. Stacja tętni życiem podczas licznych konferencji i wydarzeń naukowych, na których mile widziani są wszyscy zakwaterowani goście. Kalendarz wydarzeń znajdą Państwo na naszej stronie głównej.

W Stacji panuje spokojna, sprzyjająca pracy naukowej i twórczej atmosfera. Wszyscy nasi goście proszeni są o jej uszanowanie.

W związku ze spadkiem tempa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 we Francji oraz ze złagodzeniem wprowadzonych w marcu br. obostrzeń, PAN Stacja Naukowa w Paryżu wznawia przyjmowanie gości od 22 czerwca 2020. Jednocześnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i pracowników, wprowadzone są dodatkowe środki ostrożności.

Informacje praktyczne

Pobyty krótkoterminowe

Pobyty długoterminowe

Środki ostrożności wprowadzone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

 • Goście Stacji są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych dokonując formalności meldunkowych w recepcji oraz podczas korzystania z ciągów komunikacyjnych, windy i pomieszczeń wspólnych.
 • Przy wejściu głównym do budynku oraz w korytarzach udostępnione są środki do dezynfekcji rąk.
 • Codziennie dezynfekowane są: domofon, drzwi wejściowe, klamki, poręcze, winda.
 • Przebywanie w recepcji ograniczone jest do minimum.
 • Prosimy o zachowanie dystansu minimum 2 metrów, podczas przebywania w recepcji.
 • Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w kuchni oraz o zachowanie dystansu 2 metrów.
 • Prosimy o informowanie pracowników recepcji o jakichkolwiek niepokojących objawach.
 • Francuskie infolinie ds. covid 19 (język francuski i angielski): – 15 – infolinia medyczna – 800 13 00 00 – infolina informacyjna – doctolib.fr – portal do umawiania wizyt lekarskich (koszt wizyty 25-50 €)

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa,
tel.: 00 48 22 182 6000
fax: 00 48 22 182 7050

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston 75116 Paryż tel.: 00 33 156901849, secretariat@paris.pan.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Stacji Naukowej, w tym organizacji konferencji i wydarzeń naukowych oraz pobytu na terenie Stacji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo (w przypadku umów będących podstawą do rozliczeń księgowych) lub przez okres roku, w przypadku pobytów w pokojach gościnnych Stacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.