Polska Akademia Nauk

STACJA NAUKOWA W PARYŻU

74, rue Lauriston – 75116 Paris

+33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

Stacja składa się z dwóch budynków, w których mieści się dyrekcja i administracja Stacji, sala konferencyjna, biblioteka, recepcja, pokoje gościnne, kuchnia, jadalnia.

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Dojazd: 

  • M° (linia 6): Boissière lub (linia 2): Victor-Hugo
  • Autobus (linia 30): Boissière lub (linia 63): Iéna

Rezerwacje pokoi

W pokojach gościnnych Stacji mogą zamieszkać pracownicy naukowi i inni pracownicy Polskiej Akademii Nauk, stażyści, stypendyści, studenci polskich szkół wyższych i innych instytucji naukowych przybywający do Paryża w celach badawczych lub edukacyjnych.

Kontakt

UWAGA: ze względu na wprowadzenie środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, PAN SN w Paryżu nie przyjmuje rezerwacji pokoi gościnnych od 12 marca 2020 r. do odwołania.

UWAGA: zmienił się adres rezerwacji pokoi. Nowy adres: rezerwacja.paris@paris.pan.pl

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa,
tel.: 00 48 22 182 6000
fax: 00 48 22 182 7050

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston 75116 Paryż tel.: 00 33 156901849, secretariat@paris.pan.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Stacji Naukowej, w tym organizacji konferencji i wydarzeń naukowych oraz pobytu na terenie Stacji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo (w przypadku umów będących podstawą do rozliczeń księgowych) lub przez okres roku, w przypadku pobytów w pokojach gościnnych Stacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Polska Akademia Nauk

STACJA NAUKOWA W PARYŻU

74, rue Lauriston - 75116 Paris

+33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

[#ADecouvrirCeWeekend] Cette fin de semaine, nous vous invitons à découvrir le documentaire 🎥 « On peut paniquer » [Można panikować] de Jonathan L. Ramsey, un cinéaste américain de Chicago 🇺🇸 qui vit à Varsovie 🇵🇱

Ce film aborde le changement climatique 🌪 sous un angle unique. Le personnage principal est le professeur #SzymonMalinowski, physicien de l’atmosphère, vulgarisateur renommé et co-fondateur du portail éducatif Nauka o klimacie présentant les connaissances scientifiques 👩‍🔬👨‍💼👩‍💻 sur les changements climatiques.

Le professeur Malinowski est également directeur de l’Institut de Géophysique de l’Université de Varsovie [Instytut Geofizyki - Wydział Fizyki UW | Uniwersytet Warszawski] et membre correspondant de l’Académie Polonaise des Sciences. Il dirige le Groupe Consultatif Interdisciplinaire sur la Crise Climatique nommé par le Président de l’APS en avril dernier.

Le film montre le professeur Malinowski à un moment où il doit faire face à une tragédie personnelle qui l’incite à évaluer ses réalisations. « Les gens n'ont pas de connaissances mais des opinions » note le professeur et pose des questions importantes sur notre avenir ainsi que sur celui de nos enfants.

Le documentaire est en 🇵🇱 et avec des sous-titres 🇬🇧, 🇪🇸 et 🇷🇺. Il est disponible ⏱ jusqu’au 7️⃣ juin 2020 sur la chaîne YouTube de Ramsey United.

🧐 Pour en savoir plus 👉 https://www.itsokaytopanic.org/official-trailer/

Bon weekend et bon visionnage ! 🙂

Polska Akademia Nauk
Akademia Młodych Uczonych PAN
Rada Samorządu Doktorantów PAN
Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Agrofizyki PAN / Institute of Agrophysics, PAS
Polish Institute of Advanced Studies PIASt
Instytut Biochemii I Biofizyki Pan
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - ICHB PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN / Institute of Physical Chemistry of the PAS
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Oceanologii PAN
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Agence Universitaire de la Francophonie
Campus France
Campus France Polska
France Alumni Pologne
Instytut Francuski / Institut français de Pologne à Varsovie
Institut français de Pologne à Cracovie
Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne
Société Historique et Littéraire Polonaise/ Bibliothèque Polonaise de Paris
Institut Polonais
... See MoreSee Less

designed by fus&schuss   |  2019 © Polska Akademia Nauk