Polska Akademia Nauk

STACJA NAUKOWA W PARYŻU

Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie mailowo

rezerwacja.paris@paris.pan.pl

+33 1 56 90 18 35

74, rue Lauriston – 75116 Paris

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Dojazd: 

 • M° (linia 6): Boissière lub (linia 2): Victor-Hugo
 • Autobus (linia 30): Boissière lub (linia 63): Iéna

Rezerwacje pokoi gościnnych

W pokojach gościnnych Stacji mogą zamieszkać pracownicy naukowi i inni pracownicy Polskiej Akademii Nauk, stażyści, stypendyści, studenci polskich szkół wyższych i innych instytucji naukowych przybywający do Francji w celach badawczych lub edukacyjnych.

Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową pod adresem: rezerwacja.paris@paris.pan.pl.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wiadomości zawierającej:

  • imię i nazwisko,
  • termin pobytu,
  • nazwę uczelni i status na niej,
  • cel pobytu,
  • liczbę osób,
  • jeśli są Państwo zainteresowani pokojem dwuosobowym, prosimy o podanie preferencji – pokój z podwójnym łóżkiem lub z dwoma pojedynczymi łóżkami.

Wszystkie pokoje gościnne na pobyty poniżej miesiąca, są w standardzie z łazienką i wc. W przypadku braku wolnych pokoi z łazienką, możliwe jest zarezerwowanie pokoju przeznaczonego na pobyt długoterminowy – jeśli jest dostępny (z prysznicem i umywalką, toaleta wspólna na korytarzu dla maksymalnie 4 pokoi), jednak nie wpływa to na zmianę ceny za pobyt.

Więcej informacji o wyposażeniu znajdą Państwo w zakładce Informacje praktyczne.

Stacja umożliwia spotkania naukowców z różnych dziedzin oraz nawiązywanie ciekawych znajomości. Stacja tętni życiem podczas licznych konferencji i wydarzeń naukowych, na których mile widziani są wszyscy zakwaterowani goście. Kalendarz wydarzeń znajdą Państwo na naszej stronie głównej.

W Stacji panuje spokojna, sprzyjająca pracy naukowej i twórczej atmosfera. Wszyscy nasi goście proszeni są o jej uszanowanie.

Pobyty krótkoterminowe Pobyty długoterminowe Wniosek o udostępnienie pokoju Informacje praktyczne Regulamin

Środki ostrożności wprowadzone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

 • Goście Stacji są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych dokonując formalności meldunkowych w recepcji oraz podczas korzystania z ciągów komunikacyjnych, windy i pomieszczeń wspólnych.
 • Przy wejściu głównym do budynku oraz w korytarzach udostępnione są środki do dezynfekcji rąk.
 • Codziennie dezynfekowane są: domofon, drzwi wejściowe, klamki, poręcze, winda.
 • Przebywanie w recepcji ograniczone jest do minimum.
 • Prosimy o zachowanie dystansu minimum 2 metrów, podczas przebywania w recepcji.
 • Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w kuchni oraz o zachowanie dystansu 2 metrów.
 • Prosimy o informowanie pracowników recepcji o jakichkolwiek niepokojących objawach.
 • Francuskie infolinie ds. covid 19 (język francuski i angielski): – 15 – infolinia medyczna – 800 13 00 00 – infolina informacyjna – doctolib.fr – portal do umawiania wizyt lekarskich (koszt wizyty 25-50 €)

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa,
tel.: 00 48 22 182 6000
fax: 00 48 22 182 7050

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston 75116 Paryż tel.: 00 33 156901849, secretariat@paris.pan.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Stacji Naukowej, w tym organizacji konferencji i wydarzeń naukowych oraz pobytu na terenie Stacji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo (w przypadku umów będących podstawą do rozliczeń księgowych) lub przez okres roku, w przypadku pobytów w pokojach gościnnych Stacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.