Zespół

Dyrektor

dr inż. Magdalena Sajdak

+33 1 56 90 18 37

Doktor Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania), od 2013 r. badaczka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym, Centrum Technologii Drewna, od września 2021 r. dyrektorka Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu.

Ekspertka Komisji Europejskiej, NCBiR oraz NAWA. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie Transformation.doc na Wageningen University & Research centre (Holandia), COST Action STSM na Università degli Studi di Bari (Włochy) i COST Action Training Schools w Dublin Institute of Technology (Irlandia) oraz University of Iceland (Islandia).

W swojej karierze naukowej brała udział w projektach międzynarodowych (m.in. Horyzont 2020, ERA-NET), wdrożyła dwie normy do akredytacji oraz współorganizowała konferencje z udziałem laureatów Nagrody Nobla.
Jej zainteresowania badawcze to biomasa, usługi ekosystemowe, zielona infrastruktura, leśnictwo miejskie, biopaliwa stałe i bioenergia. Doktorat uzyskany na Universidad Politecnica de Valencia, prace badawcze i udział w projektach europejskich, od początku ukazują jej dążenia do prowadzenia i rozwoju badań w skali międzynarodowej.

Kierując Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, realizuje wizję nowoczesnego ośrodka naukowego promującego projekty interdyscyplinarne, szczególnie w obszarze 5 misji Horyzontu Europa, i rozwijającego współpracę miedzynarodową.

Zespół merytoryczny

Dr inż. Zuzanna Łacny

zuzanna.lacny(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 49

Doktor inżynier, absolwentka Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rewitalizacji terenów zdegradowanych, aspektów społecznych w górnictwie oraz ochrony dziedzictwa przemysłowego. Doświadczenie zdobywała jako nauczyciel akademicki i badaczka. Brała udział w kilku naukowych i edukacyjnych międzynarodowych projektach europejskich (Horyzont 2020, EIT RawMaterials) w tematyce szeroko pojętej gospodarki surowcami. Była koordynatorką projektu RESTART w ramach programu Kreatywna Europa (2022), nadzorując zespoły z Hiszpanii, Polski i Grecji. Beneficjentka kilku programów stypendialnych, w tym w Serbii i Australii (NAWA) oraz we wpisanym na listę UNESCO regionie pogórniczym Nord-Pas-de-Calais we Francji (Campus France).

SIEKIERKA Karolina

Karolina Siekierka

karolina.siekierka@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

Analityczka ds. praw człowieka, bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki wewnętrznej i zewnętrznej Francji, roli NATO w środowisku bezpieczeństwa oraz uwarunkowań wojny domowej w Jemenie. Młodzieżowa Delegatka RP do NATO.

Doświadczenie zdobywała w UN Global Compact Network Poland (2022-2024), Instytucie Nowej Europy (2021-2022, Dyrektorka ds. Analiz i Koordynacji Projektów) i na Uniwersytecie Warszawskim (2017-2019; 2022).

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacji Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne. Podczas studiów uczestniczyła w programach stypendialnych na Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) oraz Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris).

Zespół administracyjny

Michał Grzyska

rezerwacje: rezerwacja.paris(a)paris.pan.pl

kontakt bezpośredni: michal.grzyska(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 35

Joanna Borkowska

sekretariat:
secretariat(a)paris.pan.pl

kontakt bezpośredni:
joanna.borkowska(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 37

Łukasz Piętka

lukasz.pietka(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 38

Agnieszka Makiłła

administracja:
administration(a)paris.pan.pl

kontakt bezpośredni:
agnieszka.makilla(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 39