Zespół

Dyrektor

dr inż. Magdalena Sajdak

magdalena.sajdak(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

Magdalena Sajdak jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Rolniczego,  specjalności: Ochrona Środowiska (2008 r.) i Politechniki w Walencji gdzie uzyskała w 2012 r. tytuł doktora w zakresie badań nt. oceny i szacowania biomasy. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Technologii Drewna na Wydziale Bioenergii. Jej zainteresowania badawcze to biomasa, usługi ekosystemów, zielona infrastruktura, leśnictwo miejskie, biopaliwa stałe i bioenergia.

Zespół merytoryczny

Diana Kogaczewska

diana.kogaczewska(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Filologicznego, kierunku: język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowy. W czerwcu 2021 roku ukończyła Filologię romańską na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra.
Zdobywając wykształcenie wyższe, dwa razy wyjechała na studia za granicę w ramach programu Erasmus+. Semestr studiów licencjackich spędziła w Paryżu, kontynuując naukę na Uniwersytecie Sorbonne-Paris-Nord, natomiast semestr studiów magisterskich spędziła ucząc się na Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.
21 września 2021 roku rozpoczęła staż w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu w ramach tego samego programu, a 10 stycznia 2022 roku została nowym pracownikiem Stacji. Obecnie zajmuje stanowisko specjalisty i jest odpowiedzialna za działalność związaną z naukami humanistycznymi.

Szymon Trzybiński

szymon.trzybinski(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 37

Szymon Trzybiński ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Napisana tam praca magisterska pt. Problematyka nowoczesności w pisarstwie Michela Houellebecqa została uznana za jedną z dwóch najlepszych prac z dziedziny literaturoznawstwa w roku 2017. Studiował również w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Kolegium Europejskim w Natolinie, gdzie obronił pracę magisterską pt. Odpowiedź Unii Europejskiej na dezinformację: przypadek pandemii Covid-19. Jego zainteresowania skupiają się na związkach literatury z socjologią i filozofią, naukach politycznych w kontekście badań nad nowoczesnością i stosunkach międzynarodowych. Pracował w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Zespół administracyjny

Michał Grzyska

rezerwacje: rezerwacja.paris(a)paris.pan.pl

kontakt bezpośredni: michal.grzyska(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 35

Maria Ciepła

dr Adam Knapik

sprawy administracyjne: administration(a)paris.pan.pl

kontakt bezpośredni: adam.knapik(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 39

Łukasz Piętka

lukasz.pietka(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 38