Misja

Do najważniejszych zadań Stacji Naukowej Polskiej  Akademii Nauk w Paryżu należy:

  • promocja polskiej nauki poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
  • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,
  • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.

Zespół

Dyrektor

dr Kamil Szafrański

kamil.szafranski@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 34

Kamil Szafrański uzyskał tytuł magistra biologii molekularnej i komórkowej w 2008 r. oraz doktorat z mikrobiologii morskiej w 2014 r., oba dyplomy na Uniwersytecie Marii i Piotra Curie w Paryżu. Jego badania podczas doktoratu dotyczyły cykli życiowych bakterii chemosyntetyzujących żyjących w symbiozie z małżami w metano-siarczkowych ekosystemach głębokomorskich. Brał udział w trzech rejsach na Grzbiecie Śródatlantyckim, gdzie przeprowadzał eksperymenty in vivo na małżach Bathymodiolus wyłowionych z pobliżu kominów hydrotermalnych i utrzymywanych na pokładzie w akwariach wysokociśnieniowych. Po 2 latach stażu post-doc w dziedzinie ekologii drobnoustrojów we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Orsay, został koordynatorem międzynarodowego programu naukowego InterRidge, zajmującego się międzynarodową współpracą w badaniach dna oceanów, podczas prezydencji francuskiej (2017-2020). Od kwietnia 2020 r. jest dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, promującej polską naukę i rozwijającej polsko-francuskie relacje naukowe i kulturalne. Prywatnie interesuje się podróżami i majsterkowaniem: mechaniką i komputerami, jest także pasjonatem transportu kolejowego i lotniczego.

 Zespół merytoryczny

dr Aneta Bassa

aneta.bassa@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 49

Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej przeobrażeniom w krytyce literackiej we Francji w dobie internetu. Obroniła doktorat z literatury francuskiej na Uniwersytecie Sorbonne Université i Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł magistra literatury uzyskany na Uniwersytecie Paris Sorbonne oraz podwójny dyplom master z zarządzania gospodarką europejską Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i HEC w Paryżu. W swoich badaniach interesuje się socjologią literatury i wpływem zmian technologicznych na twórczość i życie literackie. Łączy bogate doświadczenie w obszarze komunikacji i działalności wydawniczej z dorobkiem akademickim. W latach 2011-2017 pracowała na stanowisku naukowym w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

dr Adam Knapik

adam.knapik@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

Adam Knapik jest absolwentem filologii romańskiej oraz nauk politycznych, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Sorbonne Nouvelle – Paris 3, stypendystą  Rządu Francuskiego, autorem rozprawy doktorskiej na temat tworzenia wizerunku współczesnych pisarzy popularnych we Francji. Obecnie jego zainteresowania skupiają się wokół zjawiska frankofonii na świecie. Adam pracuje w Polskiej Akademii Nauk od stycznia 2018 r. Przez pierwsze dwa lata był ekspertem w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli, gdzie odpowiadał za realizację budżetu oraz współpracę z lokalnymi partnerami Biura. Aktualnie zajmuje się koordynacją polsko-francuskiej współpracy naukowej w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

dr inż. Magdalena Sajdak

magdalena.sajdak@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 37

Magdalena Sajdak jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Rolniczego,  specjalności: Ochrona Środowiska (2008 r.) i Politechniki w Walencji gdzie uzyskała w 2012 r. tytuł doktora w zakresie badań nt. oceny i szacowania biomasy. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Technologii Drewna na Wydziale Bioenergii, a od 2018 roku jako specjalista w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Jej zainteresowania badawcze to biomasa, usługi ekosystemów, zielona infrastruktura, leśnictwo miejskie, biopaliwa stałe i bioenergia.

Zespół administracyjny

Agnieszka Bielska

agnieszka.bielska@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 35

Maria Ciepła

+33 1 56 90 18 35

Michał Jadach

michal.jadach@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 39

Bogusław Przybycień

boguslaw.przybycien@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 38

Biblioteka

Katalog Biblioteki PAN SN Paryż [plik xls]

Wypożyczenia, od poniedziałku do piątku, po uprzednim umówieniu się secretariat@paris.pan.pl

Biblioteka Stacji Naukowej PAN była tworzona od 1947 roku. Ze względu na skomplikowaną sytuację Polskiej Akademii Umiejętności i związane z nią zmiany organizacyjne, a także trudne warunki lokalowe i materialne, funkcjonowała z przerwami i była wielokrotnie reorganizowana. Kilkakrotnie książki z jej zbiorów były przekazywane do kraju, np. w roku 1971 cenne polonica (m.in. druki Wielkiej Emigracji) zostały przekazane do Biblioteki PAN w Kórniku.

Księgozbiór składa się głównie z pozycji nabytych po 1970 roku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu związków historycznych i kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we współczesnej Europie, historii polskiej nauki i jej osiągnięć, różnorodności polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, języka, sztuki, muzyki itp. Od kilku lat biblioteka jest stale unowocześniana. Komputerowa baza katalogowa jest dostępna online. Zbiory biblioteki liczą obecnie około 10 tysięcy woluminów książek i 20 tytułów czasopism (w tym około 50% to tytuły aktualizowane na bieżąco).

Publikacje

Działalność wydawnicza Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Od 1948 roku Stacja wydawała francuskojęzyczny „Bulletin”. Łącznie ukazało się 19 zeszytów, które zawierały artykuły wybitnych polskich specjalistów z różnych dziedzin nauki.

W latach 1962-1991 kontynuacją „Bulletin” były zeszyty nowej serii „Conférences” – każdy z nich zawierał kompletny tekst wykładu. W ramach tej serii ukazało się ogółem 140 zeszytów.

Następnie do 1997 roku okazjonalnie wydawane były rozszerzone wersje wybranych, szczególnie interesujących wykładów, dotyczące w szczególności stosunków politycznych, naukowych i kulturalnych Francji, Polski i Europy Wschodniej.

Począwszy od 1998 roku Stacja wydaje Roczniki, które zawierają kalendarium wydarzeń, teksty najciekawszych wykładów, wywiady z ludźmi nauki, a także wspomnienia o wybitnych naukowcach i materiały archiwalne. Od 1998 roku ukazało się 11 tomów Annales, od 2005 roku są one publikowane w całości po francusku.

Z początkiem nowego milenium Stacja PAN zaczęła także wydawać nieregularnie czasopismo w języku angielskim „Science & Society”. Publikowane w nim artykuły, autorstwa wybitnych autorytetów naukowych z różnych krajow, m.in. laureatów nagrody Nobla: Sir H. W. Kroto czy J. M. Lehna, podkreślają wielki wpływ naukowego poznania i edukacji na społeczeństwa i ich ekonomiczny rozwój. Szczególne znaczenie mają tu nauki ścisłe – chemia i fizyka, nauki medyczne i biologiczne oraz materiałoznawstwo (zwłaszcza nanotechnologie).

Polska Akademia Nauk

STACJA NAUKOWA W PARYŻU

74, rue Lauriston - 75116 Paris

+33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

[#ADecouvrirCeWeekend] Cette fin de semaine, nous vous invitons à découvrir le documentaire 🎥 « On peut paniquer » [Można panikować] de Jonathan L. Ramsey, un cinéaste américain de Chicago 🇺🇸 qui vit à Varsovie 🇵🇱

Ce film aborde le changement climatique 🌪 sous un angle unique. Le personnage principal est le professeur #SzymonMalinowski, physicien de l’atmosphère, vulgarisateur renommé et co-fondateur du portail éducatif Nauka o klimacie présentant les connaissances scientifiques 👩‍🔬👨‍💼👩‍💻 sur les changements climatiques.

Le professeur Malinowski est également directeur de l’Institut de Géophysique de l’Université de Varsovie [Instytut Geofizyki - Wydział Fizyki UW | Uniwersytet Warszawski] et membre correspondant de l’Académie Polonaise des Sciences. Il dirige le Groupe Consultatif Interdisciplinaire sur la Crise Climatique nommé par le Président de l’APS en avril dernier.

Le film montre le professeur Malinowski à un moment où il doit faire face à une tragédie personnelle qui l’incite à évaluer ses réalisations. « Les gens n'ont pas de connaissances mais des opinions » note le professeur et pose des questions importantes sur notre avenir ainsi que sur celui de nos enfants.

Le documentaire est en 🇵🇱 et avec des sous-titres 🇬🇧, 🇪🇸 et 🇷🇺. Il est disponible ⏱ jusqu’au 7️⃣ juin 2020 sur la chaîne YouTube de Ramsey United.

🧐 Pour en savoir plus 👉 https://www.itsokaytopanic.org/official-trailer/

Bon weekend et bon visionnage ! 🙂

Polska Akademia Nauk
Akademia Młodych Uczonych PAN
Rada Samorządu Doktorantów PAN
Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa IRWiR PAN
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Agrofizyki PAN / Institute of Agrophysics, PAS
Polish Institute of Advanced Studies PIASt
Instytut Biochemii I Biofizyki Pan
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - ICHB PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN / Institute of Physical Chemistry of the PAS
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Oceanologii PAN
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Agence Universitaire de la Francophonie
Campus France
Campus France Polska
France Alumni Pologne
Instytut Francuski / Institut français de Pologne à Varsovie
Institut français de Pologne à Cracovie
Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne
Société Historique et Littéraire Polonaise/ Bibliothèque Polonaise de Paris
Institut Polonais
... See MoreSee Less

designed by fus&schuss   |  2019 © Polska Akademia Nauk