Misja

Do najważniejszych zadań Stacji Naukowej Polskiej  Akademii Nauk w Paryżu należy:

  • promocja polskiej nauki poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
  • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,
  • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.

Zespół

Dyrektor

dr Kamil Szafrański

kamil.szafranski(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 34

Kamil Szafrański uzyskał tytuł magistra biologii molekularnej i komórkowej w 2008 r. oraz doktorat z mikrobiologii morskiej w 2014 r., oba dyplomy na Uniwersytecie Marii i Piotra Curie w Paryżu. Jego badania podczas doktoratu dotyczyły cykli życiowych bakterii chemosyntetyzujących żyjących w symbiozie z małżami w metano-siarczkowych ekosystemach głębokomorskich. Brał udział w trzech rejsach na Grzbiecie Śródatlantyckim, gdzie przeprowadzał eksperymenty in vivo na małżach Bathymodiolus wyłowionych z pobliżu kominów hydrotermalnych i utrzymywanych na pokładzie w akwariach wysokociśnieniowych. Po 2 latach stażu post-doc w dziedzinie ekologii drobnoustrojów we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Orsay, został koordynatorem międzynarodowego programu naukowego InterRidge, zajmującego się międzynarodową współpracą w badaniach dna oceanów, podczas prezydencji francuskiej (2017-2020). Od kwietnia 2020 r. jest dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, promującej polską naukę i rozwijającej polsko-francuskie relacje naukowe i kulturalne. Prywatnie interesuje się podróżami i majsterkowaniem: mechaniką i komputerami, jest także pasjonatem transportu kolejowego i lotniczego.

 Zespół merytoryczny

dr Adam Knapik

adam.knapik(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

Adam Knapik jest absolwentem filologii romańskiej oraz nauk politycznych, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Sorbonne Nouvelle – Paris 3, stypendystą  Rządu Francuskiego, autorem rozprawy doktorskiej na temat tworzenia wizerunku współczesnych pisarzy popularnych we Francji. Obecnie jego zainteresowania skupiają się wokół zjawiska frankofonii na świecie. Adam pracuje w Polskiej Akademii Nauk od stycznia 2018 r. Przez pierwsze dwa lata był ekspertem w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli, gdzie odpowiadał za realizację budżetu oraz współpracę z lokalnymi partnerami Biura. Aktualnie zajmuje się koordynacją polsko-francuskiej współpracy naukowej w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Natalia Pstrąg

natalia.pstrag(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 49

Natalia Pstrąg ukończyła w 2010 studia magisterskie na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku biotechnologia w języku angielskim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dotyczącą białek błonowych i ich roli w nowotworach. Obrona pracy doktorskiej przewidywana jest na początek 2021 roku. Natalia działa również w stowarzyszeniu  non-profit NGSchool, którego głównym celem jest promowanie nauki. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad nowotworami, biologię białek i kwasów nukleinowych, biologię molekularną i technologię sekwencjonowania.

dr inż. Magdalena Sajdak

magdalena.sajdak(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 37

Magdalena Sajdak jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Rolniczego,  specjalności: Ochrona Środowiska (2008 r.) i Politechniki w Walencji gdzie uzyskała w 2012 r. tytuł doktora w zakresie badań nt. oceny i szacowania biomasy. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Technologii Drewna na Wydziale Bioenergii, a od 2018 roku jako specjalista w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Jej zainteresowania badawcze to biomasa, usługi ekosystemów, zielona infrastruktura, leśnictwo miejskie, biopaliwa stałe i bioenergia.

Zespół administracyjny

Agnieszka Bielska

agnieszka.bielska(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 35

Maria Ciepła

+33 1 56 90 18 35

Michał Jadach

michal.jadach(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 39

Bogusław Przybycień

boguslaw.przybycien(a)paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 38

Biblioteka

Katalog Biblioteki PAN SN Paryż [plik xls]

Wypożyczenia, od poniedziałku do piątku, po uprzednim umówieniu się secretariat@paris.pan.pl

Biblioteka Stacji Naukowej PAN była tworzona od 1947 roku. Ze względu na skomplikowaną sytuację Polskiej Akademii Umiejętności i związane z nią zmiany organizacyjne, a także trudne warunki lokalowe i materialne, funkcjonowała z przerwami i była wielokrotnie reorganizowana. Kilkakrotnie książki z jej zbiorów były przekazywane do kraju, np. w roku 1971 cenne polonica (m.in. druki Wielkiej Emigracji) zostały przekazane do Biblioteki PAN w Kórniku.

Księgozbiór składa się głównie z pozycji nabytych po 1970 roku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu związków historycznych i kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we współczesnej Europie, historii polskiej nauki i jej osiągnięć, różnorodności polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, języka, sztuki, muzyki itp. Od kilku lat biblioteka jest stale unowocześniana. Komputerowa baza katalogowa jest dostępna online. Zbiory biblioteki liczą obecnie około 10 tysięcy woluminów książek i 20 tytułów czasopism (w tym około 50% to tytuły aktualizowane na bieżąco).

Publikacje

Działalność wydawnicza Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Od 1948 roku Stacja wydawała francuskojęzyczny „Bulletin”. Łącznie ukazało się 19 zeszytów, które zawierały artykuły wybitnych polskich specjalistów z różnych dziedzin nauki.

W latach 1962-1991 kontynuacją „Bulletin” były zeszyty nowej serii „Conférences” – każdy z nich zawierał kompletny tekst wykładu. W ramach tej serii ukazało się ogółem 140 zeszytów.

Następnie do 1997 roku okazjonalnie wydawane były rozszerzone wersje wybranych, szczególnie interesujących wykładów, dotyczące w szczególności stosunków politycznych, naukowych i kulturalnych Francji, Polski i Europy Wschodniej.

Począwszy od 1998 roku Stacja wydaje Roczniki, które zawierają kalendarium wydarzeń, teksty najciekawszych wykładów, wywiady z ludźmi nauki, a także wspomnienia o wybitnych naukowcach i materiały archiwalne. Od 1998 roku ukazało się 11 tomów Annales, od 2005 roku są one publikowane w całości po francusku.

Z początkiem nowego milenium Stacja PAN zaczęła także wydawać nieregularnie czasopismo w języku angielskim „Science & Society”. Publikowane w nim artykuły, autorstwa wybitnych autorytetów naukowych z różnych krajow, m.in. laureatów nagrody Nobla: Sir H. W. Kroto czy J. M. Lehna, podkreślają wielki wpływ naukowego poznania i edukacji na społeczeństwa i ich ekonomiczny rozwój. Szczególne znaczenie mają tu nauki ścisłe – chemia i fizyka, nauki medyczne i biologiczne oraz materiałoznawstwo (zwłaszcza nanotechnologie).