Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy badawczej oraz promocji polskiej nauki we Francji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym (takich jak sympozja, konferencje czy wykłady) oraz kulturalnym (koncerty, wystawy).

Obecnie przygotowujemy program merytoryczny na przyszły rok. Zapraszamy do przesłania propozycji wydarzeń ze wszystkich dziedzin nauki, promujących wyniki badań prowadzonych we współpracy polsko-francuskiej.

Priorytety PAN Stacji Naukowej w Paryżu dotyczące organizacji wydarzeń obejmują szeroko rozumiane zmiany klimatyczne oraz badania w zakresie 5 misji EU programu Horyzont Europa:

  • neutralne dla klimatu i inteligentne miasta,
  • rak,
  • stan gleby oraz żywność,
  • zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe,
  • przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej.

Równocześnie PAN SN w Paryżu pozostaje otwarta na wydarzenia związane z istotnymi w kontekście polsko-francuskim rocznicami, bieżącymi wyzwaniami globalnymi, znaczącymi publikacjami i odkryciami naukowymi, nagrodami w świecie nauki, prestiżowymi współpracami dla Polski czy też potrzebą stworzenia konsorcjum naukowego.

Ze szczegółowymi zasadami składania propozycji można zapoznać się poniżej.

Wypełniony i podpisany formularz w pliku Word (wersja edytowalna) i PDF (skan z podpisem) należy przesłać na adressecretariat@paris.pan.pl do dnia 17 września 2023 roku.

Dokumenty do pobrania: