Poniżej przedstawiamy pomieszczenia znajdujące się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu wykorzystywane podczas organizowanych wydarzeń.