Mission

Les missions principales du Centre :

  • La promotion de la science polonaise par les conférences, symposium, séminaires, colloques, tables-rondes, réunions de travail, expositions et d’autres événements de caractère scientifique.
  • Le développement de la collaboration scientifique entre la Pologne, la France et les pays francophones et la formation des contacts dans le domaine scientifique et culturel franco-polonais.
  • L’aide aux chercheurs de l’Académie Polonaise des Sciences, aux stagiaires, aux étudiants des Universités et d’autres institutions scientifiques polonaises qui arrivent en France pour faire des études ou de la recherche.

Equipe

Directeur

dr hab. Maciej Forycki

maciej.forycki@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 34

Equipe scientifique

Katarzyna Kula

katarzyna.kula@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 40

dr inż. Magdalena Sajdak

magdalena.sajdak@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 37

Aneta Bassa

aneta.bassa@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 34

Administration

Michał Jadach

michal.jadach@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 39

Ernest Marcinkiewicz

ernest.marcinkiewicz@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 38

Agnieszka Bielska

agnieszka.bielska@paris.pan.pl
+33 1 56 90 18 35

Maria Ciepła

+33 1 56 90 18 35

Bibliothèque

Accés an catalogue: [link]

La bibliothèque est ouverte sur rendez-vous. Pour les retours et prêts, veuillez nous écrire au secretariat@paris.pan.pl

La consultation des livres et des revues sur places est gratuite. Certaine  collections peuvent être prêtées sous caution d’un montant égal à la valeur des livres empruntés.

Services proposés: 

  • Photocopies payantes d’extraits de livres.
  • Accès gratuit à l’Internet et aux bases de données bibliographiques polonaises.

Pour plus d’informations, contactez-nous: bibliotheque@paris.pan.pl​

Centre Scientifique à Paris

ACADÉMIE POLONAISE DES SCIENCES

74, rue Lauriston - 75116 Paris

+33 1 56 90 18 35

secretariat@paris.pan.pl

1 day ago

Destination sciences : France-Pologne

Save the date! Share!

20.09.2019 #equalsbeforethestateconference

Zanim wszyscy rozjadą się na wakacje umieszczamy info o polsko-francuskiej konferencji o krytycznych badaniach polityki publicznej, która odbędzie się 20.09.2019 na Uniwersytecie Warszawskim (Uniwersytet Warszawski).

Będziemy rozmawiać o socjologicznych i etnograficznych badaniach spotkań ludzi z państwem, o roli uznaniowości w politykach publicznych i o tym, jak się uznaniowość zmienia, gdy do gry wkraczają technologie informacyjne, o klasach społecznych i o tym, jak państwo współtworzy nierówności, o roli emocji w polityce publicznej i nie tylko...

Konferencję współorganizuje Karolina Sztandar-Sztanderska (Kaja Sztandar-Sztanderska) z naszego zakładu (Socjologia Pracy i Organizacji na Karowej Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski) wspólnie z Tomasz Zarycki, Valentin Behr i Nicolas Maslowskim (Ośrodek Kultury Francuskiej UW), a nasze zakładowe doktorantki będzie reprezentować Alicja Palęcka!!!

Program nie jest jeszcze dostępny, ale na początek zdradzimy Wam kto wygłosi key note, bo naprawdę warto posłuchać. Konferencję otworzy wykładem prof. Vincent Dubois, który pracuje w Université de Strasbourg. Będzie opowiadał, jak wzbogacić koncepcje street-level bureaucracy o krytyczne, socjologiczne podejście.

Dla nie wtajemniczonych: przyjedzie do nas autor fantastycznej książki La vie au guichet, która została już przetłumaczona na włoski i angielski (The Bureaucrat and the Poor) i którą w angielskiej wersji sprowadziliśmy specjalnie dla Was do biblioteki WFiS: http://katalog.pan.pl/webpac-bin/220r_ifisPL/wgbroker.exe?2019062414172506086660+1+scan+select+1+0. Więcej o nim na stronie: http://www.vincentdubois-socialscience.eu/.

Niedługo będziecie też mogli przeczytać artykuł Vincenta Dubois o kontrolerach w języku polskim. Ukaże się we francuskim numerze tematycznym Kultury i rozwoju (Kwartalnik "Kultura i Rozwój"), zredagowanym i opatrzonym wstępem przez Karolinę Sztandar-Sztanderską. Numer pt. "Państwo na co dzień. Etnograficzne badania polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji" niedługo będzie dostępny na stronie: http://www.kulturairozwoj.pl/.

C.d.n.
... See MoreSee Less

designed by fus&schuss   |  2019 © Polska Akademia Nauk