Annales vol. 7

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

Odczyty w stacji PAN

Jubilé 40 ans 1977–2017. Société des Architectes Polonais en France

Andrzej K. Koźmiński, Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej

Władysław Makarski, Przestrzeń w Panu Tadeuszu

Jan Woroniecki, Negocjacje wielostronne przyszłością dyplomacji XXI wieku

Nauka i edukacja

Henryk Ratajczak, PAN i rozwój kraju (przedruk z „Forum Akademickiego” nr 6/2004)

Piotr Słonimski, Nauka nasza (przedruk z „Gazety Wyborczej” z 22 grudnia 2003)

Jerzy Leszczyński, Refleksje z drugiej strony Atlantyku

Kącik wspomnień

Tadeusz Edward Domański, O Jerzym Pleśniarowiczu wspomnienia przyjaciela

Informacje praktyczne

Francuskie towarzystwa naukowe (2)

Biblioteka Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Adresy i telefony Stacji