Annales vol. 2

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

Honoris causa dla Jerzego Giedroycia

Witold Błachowicz, Trzy doktoraty dla jednego człowieka

Karol Jonca, Laudacja na uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 18 maja 1998

Przemówienie Redaktora Jerzego Giedroycia na uroczystości 18 maja 1998

Adam Jamróz, Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku 29 czerwca 1998

Przemówienie Jerzego Giedroycia na uroczystości 29 czerwca 1998

Jadwiga Puzynina, Laudacja na uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego 14 listopada 1998

Przemówienie Redaktora Jerzego Giedroycia na uroczystości 14 listopada 1998

200-lecie narodzin Adama Mickiewicza

Michał Tymowski, Obchody rocznicy dwustulecia urodzin Adama Mickiewicza we Francji, 1798–1998

100-lecie Odkrycia Polonu i Radu

Józef Hurwic, W związku z odkryciem polonu i radu

Odkrycie naukowe i jego konsekwencje – refleksje polityka, wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP, na konferencji 17 września 1998

Przemówienie Jacques’a Chiraca Prezydenta Francji, w czasie ceremonii 30 września 1998

Odczyty w stacji pan Odczyty w stacji PAN

Piotr Daszkiewicz (Muséum National d’Histoire Naturelle), Maison Verreaux i polscy przyrodnicy w dziewiętnastowiecznym Paryżu, 5 maja 1998

 Sławomir Kalembka (Uniwersytet w Toruniu), Polacy a rewolucja lutowa 1848 roku, 28 maja 1998

Jerzy J. Wiatr (Uniwersytet Warszawski), Cztery parlamenty polskie w czasach transformacji, 12 listopada 1998

O problemach rozwojowych nauki

Andrzej Wyczański Przedruk z „Kultury”, O kryzysie nauki w Polsce, nr 9, 1998

 Michał Tymowski, Współpraca naukowa Polski z uczelniami paryskimi w zakresie nauk historycznych

O sytuacji nauki na Ukrainie – rozmowa z Akademikiem Valerym P. Kukharem. Przedruk z „Kultury”, nr 10, 98

Georges Charpak i Claude Allegre, Czy Pan zrezygnował, Panie Allegre?, przedruk z „L’Evénement”, 7 stycznia 99

Od uczonej do naukowca – rozmowa z prof. Hélène Langevin-Joliot, grudzień 1998

Członkowie zagraniczni PAN mieszkający w krajach frankofońskich

Polskie instytucje w Paryżu

Radio spełnionych nadziei – rozmowa z Kazimierzem Piekarcem. Przedruk z „Kultury” nr 6, 1998

Biblioteka Polska w Paryżu – rozmowa z Leszkiem Talko

Adam Gałkowski, ARTEC, Europejskie Centrum Kształcenia i Wymiany Artystycznej oraz rozmowa z Anetą Lastik

 Ks. Henryk Hosner, Centre du Dialogue

Informacje praktyczne

Biblioteka i informatyka w Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Funkcjonowanie Stacji