Annales vol. 3

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

O problemach rozwojowych nauki

Witold Karczewski i Andrzej Ziabicki, Badania naukowe w Polsce – blaski i cienie

Andrzej Hrynkiewicz, Problemy polskiej nauki

Andrzej Hrynkiewicz, Edukacja społeczeństwa a gospodarka

Doktorant na przystanku – rozmowa z Piotrem Węgleńskim

Nie zaśniemy w PAN-ie! – rozmowa z Mirosławem Mossakowskim

Polskie instytucje w Paryżu

Adam Gałkowski, Ośrodek Kultury Polskiej na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne

Rozmowa z Romanem Michałowskim, dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie

Adam Gałkowski, Instytut Polski w Paryżu

Rozmowa z dyrektorem Instytutu Polskiego, Tomaszem Stróżyńskim

Informacje praktyczne

Biblioteka i informatyka w Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Funkcjonowanie Stacji