Annales vol. 4

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

Doktorat Honoris Causa dla Jerzego Giedroycia

Witold Błachowicz, Jerzy Giedroyc Polskę postrzegał mądrze

Erazm Kuźma, Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 22 maja 2000

Przemówienie Redaktora Jerzego Giedroycia na uroczystości 22 maja 2000

Jan Pomorski, Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 września 2000

Odczyty w stacji 

Zdzisław Chmielewski (Uniwersytet Szczeciński, Od Szkoły Handlowej do Uniwersytetu Szczecińskiego – obecność szkół wyższych w intelektualnych przeobrażeniach Szczecina po 1945 r., 11 stycznia 2000

Adam Massalski (Wyższa Szkola Pedagogiczna w Kielcach), Tradycje akademickie Kielc, 4 kwietnia 2000

Idesbald Goddeeris (Katolicki Uniwersytet w Leuven), „Mała Syberia” – Belgia i emigranci polscy w latach 1830–1870, 10 maja 2000

Dariusz Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski), Czy Rzeczpospolita była wasalem Imperium Osmańskiego?, 18 maja 2000

Wojciech FAŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski), Korzenie współczesnej Europy – cesarstwo karolińskie, 24 maja 2000

Jerzy Woźnicki (Politechnika Warszawska), Problemy polityki edukacyjnej w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej, 23 listopada 2000

Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk (Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na rynku europejskim, 11 stycznia 2001

Jerzy Stańczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN), Model integracji europejskiej – perspektywy i dylematy, 7 lutego 2001

Tadeusz Cielecki (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach), Stan bezpieczeństwa wewnętrznego na tle reformy policji polskiej. Nowoczesne koncepcje pracy na przykładzie woj. świętokrzyskiego, 22 lutego 2001

Nauka i edukacja

Harry Kroto, Kultura anty-edukacyjna. Przedruk z „Le Figaro” z 29 września 2000

Andrzej Wiszniewski, O problemach nauki w Polsce. Rozmowa przeprowadzona przez prof. Henryka Ratajczaka

Kącik wspomnień

Józef Hurwic, Z Politechniki Warszawskiej na Uniwersytet w Marsylii

Kazimierz Molenda, Marzy mi się szkoła… Rozmowa przeprowadzona przez Adama Gałkowskiego

Polskie instytucje w Paryżu

Józef Grzywaczewski, Polskie Seminarium w Paryżu

Agata Kalinowska-Bouvy, A.P.A.J.T.E. – Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie

Monika Obrębska, Historia i dzień dzisiejszy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (SITPF)

Rozmowy z członkami zagranicznymi PAN

Daniel Beauvois, Byłem skazany na oryginalność. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

Savo Bartos, Sukces to dar przekonywania. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

François Chapeville, Nikt nie chce rewolucji. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

Piotr Słonimski, Czy Polsce grozi dziura naukowa? Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką

Informacje praktyczne

Biblioteka Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Funkcjonowanie Stacji