Annales vol. 5

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

Odczyty w stacji PAN

Bibliana Mossakowska, Prawa dziecka w Polsce a realizacja postanowień konwencji ONZ w okresie transformacji ustrojowej kraju, 3 kwietnia 2001

Tadeusz Edward Domański, Wspomnienia listopadowe 1830–1831, 22 listopada 2001

Nauka i edukacja

Jan Woroniecki, Nowa gospodarka: miraż czy już rzeczywistość

Kącik wspomnień

Raymond Daudel, Kilka wspomnień o kontaktach, jakie miałem zaszczyt utrzymywać z Ireną Joliot-Curie

Andrzej Wyczański, Spotkania z Jerzym Giedroyciem

Bożena Puchalska-Hibner, Przystanek Orsay

Lucjan Owczarek, Polskie szkolnictwo średnie we Francji

Henryk Grabowski, Wspomnienie

Polskie instytucje w Paryżu

Agata i Zbigniew Judyccy, Institut de Recherches Biographiques (I.R.B.) – Instytut Badań Biograficznych – 10 lat działalności

Rozmowy z członkami zagranicznymi PAN

Józef Mélèze-Modrzejewski, Grecy – Żydzi – Polacy. W poszukiwaniu korzeni europejskiej cywilizacji. Rozmowa przeprowadzona przez Dariusza Długosza i Adama Gałkowskiego przy współpracy Agaty Żmudzińskiej-Judyckiej

Informacje praktyczne

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu

Biblioteka Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Adresy i telefony Stacji