Annales vol. 6

Spis treści

Od Redakcji

Kalendarium

Odczyty w stacji PAN

Władysław Makarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), O nazwisku Mickiewicz czyli o pochodzeniu naszego wieszcza po mieczu, 12 września 2002

Jerzy J. Wiatr (Uniwersytet Warszawski), Polska po wyborach samorządowych 2002, 5 grudnia 2002

Nauka i edukacja

Maciej J. Nałęcz, Biologia molekularna, UNESCO, międzynarodowe projekty badawcze i „Sprawa polska”. Rozmowę przeprowadził Adam Gałkowski

Kącik wspomnień

Jerzy Giedroyc, Ostatnie lato w Maisons-Laffitte. Rozmowę przeprowadziła Hanna Maria Giza

Piotr Daszkiewicz, W osiemdziesiątą rocznicę zapoczątkowania przez Polskę międzynarodowej akcji ratowania żubra. Wystąpienie Jana Sztolcmana na I Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu

Rozmowy z członkami zagranicznymi PAN

Jacques Le Goff, Europejska tożsamość wobec historycznych i geograficznych ograniczeń. Rozmowę przeprowadzili Wojciech Fałkowski i Adam Gałkowski

Informacje praktyczne

Francuskie towarzystwa naukowe (1)

Członkowie zagraniczni PAN mieszkający w krajach frankofońskich

Instytucje, stowarzyszenia i wydawnictwa polskie w Paryżu

Biblioteka Stacji

Baza Stacji i pokoje gościnne

Adresy i telefony Stacji