Aktualności

11-12 stycznia 2018 - KONFERENCJA

Osiągnięcia fizyki kombinatorycznej

Planowana konferencja dotyczy młodej gałęzi nauki, zwanej od niedawna fizyką kombinatoryczną, która bada zastosowanie metod kombinatorycznych do rozwiązywania problemów fizyki statystycznej i kwantowej, i odwrotnie: do rozwiązywania problemów kombinatorycznych – metod inspirowanych fizyką. Związki miedzy fizyką i kombinatoryką istnieją od dawna, ale dopiero w ostatnich latach można zaobserwować wzmożoną i wielostronną aktywność na tym polu, głównie dzięki intensywnym kontaktom naukowym i współpracy międzynarodowej, zainicjowanym na początku XXI w. przez polskich i francuskich specjalistów, m.in. przez prof. Karola Pensona. Ich bezpośrednim owocem jest powstanie czasopisma całkowicie poświęconego tej nowej dziedzinie: "Annales de l’Institut Henri Poincaré D (AIHPD). Combinatorics, Physics and their Interactions", wydawanego od 2014 przez European Mathematical Society. Podwaliny nowej dyscypliny stworzyli współpracujący przez lata badacze z uniwersytetów: Paris VI, Paris XIII, IFJ PAN w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z włoskiej grupy naukowej z ENEA, Frascati. Konferencja pozwoli na zapoznanie się z nowymi osiągnięciami na polu kombinatoryki fizycznej oraz na nawiązanie nowych kontaktów na polu międzynarodowym.

Wstęp tylko na zaproszenie.


 

 

18 stycznia 2018 - SALON KSIĄŻKI NAUKOWEJ

System demokratyczny w Polsce po 1989 r.

democratie-par-le-droit

Książka francuskiego politologa Jérôme'a Heurtaux ukazuje, w jaki sposób w kraju takim jak Polska o silnej tradycji "Solidarności" kilka partii stworzyło na ruinach autorytaryzmu nowy monopol polityczny, a tym samym bardzo ograniczoną formę systemu demokratycznego. W oparciu o solidne prowadzone na przestrzeni kliku lat badania i wnikliwe wejrzenie w dzieje Polski od wewnątrz, autor proponuje nowatorskie podejście do tworzenia systemu demokratycznego i zmian ustrojowych. 

W debacie o książce i zmianach zachodzących w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej, autor będzie polemizował z politolożką i socjolożką, prof. Małgorzatą Molędą-Zdziech.  Więcej

Relacje

Finansowanie badań naukowych w Polsce

W jaki sposób naukowcy mogą uzyskać środki na prowadzenie badań w Polsce? Podczas spotkania informacyjnego “Funding opportunities for researchers in Poland” badacze z ośrodków w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz eksperci Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przedstawili istniejące możliwości finansowania dla naukowców, którzy chcieliby prowadzić swoje badania w Polsce. Więcej.


Rewolucje w Rosji w 1917 i ich konsekwencje dla Polski

Rewolucje 1917 r. w Rosji odcisnęły trwałe piętno na dziejach XX w. w skali globalnej. Konferencja przedstawiła wydarzenia 1917 r. w szerokiej perspektywej badawczej: refleksję nad rewolucjami oraz zestawienie – w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, socjologia, literatura, historia sztuki) – różnych spojrzeń na ten proces dziejowy. Więcej


Józef Czapski (1896-1993) - człowiek, artysta, mediator kultury

Józef Czapski to wyjątkowa w dziejach XX w. postać, której losy same w sobie są pasjonującym historycznym świadectwem. Wir dziejowy pchnął tego utalentowanego malarza-pacyfistę do walki, a na jej skutek do sowieckich obozów. Stamtąd zaś trafił na wygnanie, na którym stał się mediatorem politycznym i ambasadorem polskiej kultury. Podczas paryskiej konferencji specjaliści reprezentujący różne perspektywy badawcze przybliżyli postać tego wielkiego humanisty. Więcej 

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach 19-21 października br. współorganizowana przez PAN Stację Naukową w Paryżu we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim/ Biblioteką Polską w Paryżu oraz Ambasadą RP w Paryżu jest jedynym tak ważnym wydarzeniem naukowym związanym z dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, przygotowywanym w świecie frankofońskim. Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją, w której najpierw jako młodzieniec studiował, zdobywał szlify wojskowe i dyplomatyczne, a potem działał jako jeden z głównych emigracyjnych polityków, będąc jednocześnie autorytetem moralnym światowej sławy.