Aktualności

10 października 2017 - WYSTAWA

Generał Józef Haller i Błękitna Armia

Haller

Wystawa poświęcona polskiej armii utworzonej na podstawie dekretu prezydenta Raymonda Poincaré z dn. 4 czerwca 1917 r. Ekspozycja od 10 do 27 października 2017 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-12.00 i 14.30-16.30.


 28 października 2017 - WYSTAWA

Maria Skłodowska-Curie -  Polka w Paryżu

Marie Curie

Wystawa przedstawia kluczowe etapy życia uczonej, nie ograniczając się do lat związanych z największymi odkryciami, ale również jej dzieciństwo i młodość spędzone w Polsce, zaangażowanie w pomoc rannym żołnierzom na froncie pierwszej wojny światowej. Ekspozycję składającą się z 16 plansz z fotografiami można oglądać w Stacji od 28 października.

 

19-21 października 2017 - KONFERENCJA

Kościuszko - bohater dwóch kontynentów

Kosiuszko inter 1

Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją, w której najpierw jako młodzieniec studiował, zdobywał szlify wojskowe i dyplomatyczne, a potem działał jako jeden z głównych emigracyjnych polityków, będąc jednocześnie autorytetem moralnym światowej sławy. Konferencja jest jedynym tak ważnym wydarzeniem naukowym związanym z dwusetną rocznicą śmierci Kościuszki organizowanym w świecie frankofońskim. Więcej18 października 2017 - KONFERENCJA

40-lecie Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji.

40 architekci

Obchodom będzie towarzyszyła konferencja z udziałem polskich i francuskich architektów. Wykład nt. piękna wygłosi Gérard Uniack, były Prezes Regionalnej Rady Architektów we Francji. O teorii i doktrynie w architekturze opowie Philippe Boudon, badacz i teoretyk architektury. Więcej.

Relacje

86-te Spotkania Europejskiej Grupy Roboczej

W dniach 21-23 września br. odbyło się w Paryżu Spotkanie Europejskiej Grupy Roboczej nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji. Więcej


Zaproszenia

Tadeusz Kościuszko - uczony i muzyk

W 200. rocznicę śmierci Naczelnika warto przypomnieć jego mniej znane oblicze – człowieka uczonego i wybitnego znawcy muzyki. Wieczór, który odbędzie się 27 października br. wpisuje się w cykl „Wielkie postaci nauki polskiej". Więcej.


Program 2017

Program najbliżych wydarzeń to konferencje naukowe poświęcone znaczącym postaciom w polskiej kulturze i historii: Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Czapskiemu. Konferencja wokół Rewolucji 1917 r. podejmuje z kolei próbę analizy konsekwencji politycznych, społecznych, ekonomicznych tych wydarzeń w całym obszarze Europy Środkowej. Więcej

 

 

 

 

 

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach 19-21 października br. współorganizowana przez PAN Stację Naukową w Paryżu we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim/ Biblioteką Polską w Paryżu oraz Ambasadą RP w Paryżu jest jedynym tak ważnym wydarzeniem naukowym związanym z dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, przygotowywanym w świecie frankofońskim. Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją, w której najpierw jako młodzieniec studiował, zdobywał szlify wojskowe i dyplomatyczne, a potem działał jako jeden z głównych emigracyjnych polityków, będąc jednocześnie autorytetem moralnym światowej sławy.