Polsko-francuskie sympozjum: postępy w fizyce ultrazimnej materii

Polsko-Francuskie Sympozjum dotyczy fizyki ultrazimnych gazów atomowych i ich zastosowań w kwantowej technologii.

Badania nad ultrazimną materią, zostały uhonorowane 14 nagrodami Nobla w ciągu ostatnich 25 lat.  Dziedzina ta rozwija się niezwykle dynamicznie w obszarze teoretycznych i doświadczalnych badań podstawowych, ale również na gruncie zastosowań w wyłaniającej się technologii kwantowej.

Obecnie chmury gazu atomowego można schładzać do temperatur rzędu pikokelwinów. Od niedawna możliwe jest również manipulowanie pojedynczymi atomami, lub grupami kilku atomów. Umożliwia to obserwację charakterystycznych wielkości, które dotąd były niemożliwe do zmierzenia. Na gruncie postępów technik doświadczalnych pojawiają się nowe kierunki badań teoretycznych. Pozwalają one zrozumieć kwantowe efekty wynikające z oddziaływań pojawiających się w obserwowanych układach oraz to jak one wpływają na najważniejsze własności.

Podczas mini sympozjum wygłoszone zostaną referaty dotyczące następujących tematów:

  • nowych faz materii powstających na skutek nielokalnych oddziaływań,
  • zjawisk nieliniowych,
  • metod obliczeniowych używanych w modelowaniu kwantowych układów wielu-ciał,
  • badań nad spójnością kwantową ultrazimnych atomów,
  • kryształów czasowych,
  • tworzenia stanów splątanych ultrazimnych atomów.

Program Konferencji i Książka Abstraktów

Zaproszeni prelegenci prowadzą od wielu lat wspólne badania w dziedzinie ultrazimnych atomów.

DDElandeDoskonałym przykładem współpracy jest duet Dominique Delande (UPMC Laboratoire Kastler Brossel) i Jakub Zakrzewski (Uniwersytet Jagielloński), których wieloletnie badania zostały uhonorowane pierwszą Polsko-Francuską Nagrodą Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie, przyznaną wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz francuskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Innowacji (MESRI)  w 2019 roku

 

Druga para naukowców to Alice Sinatra  (UPMC Laboratoire Kastler Brossel) i Emilia Witkowska (Instytut Fizyki PAN) pracujących wspólnie od 2006 roku. Ich badania dotyczą podstawowych własności układu takich jak spójność fazowa oraz wykorzystanie kondensatów Bosego-Einsteina do wytworzenia nietrywialnych stanów kwantowych.

 

Współroganizatorzy:

Strona współorganizatora

Krzysztof Pawłowski – chair

Zastępca Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.

Post-doc u Alice Sinatry i Jacoba Reichela w Ecole Normale Superieure (2012-2014).

Lider małej grupy badawczej zajmującej się fizyką wielu-ciał, zjawiskami wynikającymi z  oddziaływań dipolowych oraz zastosowaniem ultrazimnej materii do interferometrii.

 

Emilia Witkowska

Instytut Fizyki Pan w Warszawie

Zajmuje się teorią ultra-zimnej materii atomowej, jej zastosowaniami do wytworzenia nietrywialnych stanów kwantowych i badań kwantowych przejść fazowych.

Data

01 - 02 lip 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 18:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Instytut Fizyki PAN