Opracowano na podstawie:

  1. D. Rederowa, B. Jaczewski, W. Rolbiecki,Polska Stacja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978, Wrocław [i in.] 1982.
  2. Polska Stacja Naukowa w Paryżu : przewodnikred. E. Bieńkowska [i in.], Warszawa – Paryż 1994.