Trzeci Zjazd Polonistów we Francji – 2012

Organizatorami są Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa i Stowarzyszenie Francuskich Polonistów (SFEP)

program