EPIGENCM1406 EpiChemBio Joint W2&3 group meeting „ Epiegentyczne przeprogramowanie i epigenetyczne technologie”

Epigenetyka opisuje zmiany występujące na poziomie DNA, RNA i białek definiujące, które geny będą włączone, a które wyłączone. Poznanie tych mechanizmów ma znaczenie fundamentalne oraz ogromne znaczenie w medycynie, produkcji antybiotyków czy rolnictwie. Wykłady przedstawią najnowsze poglądy na regulację ekspresji genów poprzez metylację DNA, modyfikacje histonów i niekodujące RNAs. Szczególny nacisk zostanie położony na projektowanie innowacyjnych strategii i postępów technologicznych, które będą miały zasadnicze znaczenie zarówno w wyjaśnianiu podstawowych mechanizmów biologicznych i poprawie zdrowia. Postępy w sekwencjonowaniu nowej generacji pozwoliły na globalne mapowanie zmian epigenetycznych. Ponieważ są one odwracalne, rozwój specyficznych inhibitorów ma duży potencjał terapeutyczny.

Odbędzie się sesja i dyskusja przy okrągłym stole, która zapewni interaktywne forum do zbadania możliwości wprowadzenia i/lub rozszerzenia współpracy międzynarodowej w ramach organizacji reprezentowanych na spotkaniu, w tym konkretnych inicjatyw, takich jak np. wspólne aplikacje do finansowania z UE.

Przewiduje się, że panel międzynarodowych ekspertów będzie w stanie zaoferować cenne porady dotyczące upowszechniania postępów technologicznych w instytucjach reprezentowanych na tym spotkaniu i na całym świecie.

Spotkanie ma charakter zamknięty.