Badanie wzajemnych zależności pomiędzy napędem Lower Hybrid a transportem ciężkich zanieczyszczeń w plazmie tokamaka

Program

Globalne zużycie energii znacząco wzrosło w ciągu ostatniego stulecia. Dla przykładu w roku 1973 wynosiło ono 6000 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej, a w roku 2016 już ponad 13200 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej. Przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na energię będzie wciąż rosło w najbliższej przyszłości. Paliwa kopalne są obecnie dominującym źródłem energii i stanowią około 80% jej światowego zużycia. Jednakże rezerwy paliw kopalnych są ograniczone. Dlatego też kontrolowana synteza termojądrowa może być głównym kandydatem do produkcji energii w przyszłości. Urządzenie tokamak jest obecnie najbardziej obiecującym rozwiązaniem w celu przeprowadzenia kontrolowanej reakcji syntezy termojądrowej i produkcji energii w przyszłości. W tym urządzeniu przypominającym obwarzanek, plazmę termojądrową utrzymuje się za pomocą silnego toroidalnego pola magnetycznego indukowanego przez zewnętrzne cewki oraz poloidalnego pola magnetycznego generowanego przez prąd przepływający w plazmie. Istnieje jednak wciąż wiele wyzwań naukowych i technologicznych na drodze do budowy elektrowni termojądrowej. Jednym z takich wyzwań jest skuteczna kontrola profilu prądu płynącego w plazmie w celu zapewnienia stabilności jej utrzymania w tokamaku. Spośród wielu technik, metoda oparta na emisji fal elektromagnetycznych o częstościach odpowiadających tzw. niskiej częstości hybrydowej (ang. lower hybrid) odgrywa kluczowe znaczenie w sterowaniu profilem prądu poprzez optymalizację depozycji energii fali elektromagnetycznej w plazmie. Spotkanie będzie poświęcone szczegółowym zagadnieniom związanym ze sterowaniem profilem prądu w reaktorach termojądrowych za pomocą fal e-m.

Wydarzenie zamknięte. Brak rejestracji dla zewnętrznej publiczności. 

Data

07 - 08 lis 2022
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris