450. rocznica Unii Lubelskiej

Z okazji 450. rocznicy unii lubelskiej, stowarzyszenie Lubliniana, Instytut Polski i Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu zapraszają Państwa do ponownego przeżycia tego wielkiego wydarzenia politycznego i kulturalnego, które można by rozpatrywać jako jednego z poprzedników Unii Europejskiej.
Wieczór naukowy toczyć się będzie wokół namalowanego w roku 1869 obrazu Jana Matejki (1838-1893), wielkiego polskiego malarza historycznego, zatytułowanego Unia lubelska – jednego z najwybitniejszych dzieł artysty, za które w uznaniu malarz został odznaczony przez Napoleona III Legią Honorową.
Unia lubelska była traktatem politycznym podpisanym 1 lipca 1569 roku w Lublinie, na ziemiach polskich, aktem łączącym – unią – Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie w jedną państwowość: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rozpoczynającą dzieje monarchii elekcyjnej na ziemiach polskich.
Wieczór naukowy odbędzie się z udziałem Pani Agnieszki MORAWIŃSKIEJ, historyka sztuki, honorowej dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; Piotra BIŁOSA, teoretyka i krytyka literatury, szefa sekcji polskiej w INALCO w Paryżu oraz Macieja FORYCKIEGO, historyka i dyrektora PAN Stacji Naukowej w Paryżu.
Moderatorem debaty będzie zaś Leszek KAŃCZUGOWSKI, historyk sztuki i dyrektor artystyczny stowarzyszenia Lubliniana.

Data

28 cze 2019
Zakończone!

Czas

18:30 - 20:00

Lokalizacja

Maison de l'Europe de Paris

Organizator

Association Lubliniana

Współorganizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
Institut Polonais de Paris
Maison de l'Europe de Paris