Bracia Hirszenbergowie: trzech artystów, trzy różne drogi

Bracia Hirszenbergowie: trzech artystów, trzy różne drogi. Udział wezmą: Ewa Bobrowska i Teresa Śmiechowska.

Wieczór jest podsumowaniem trzyletniego projektu badawczo-wystawienniczego poświęconego twórczości braci Samuela, Leona i Henryka Hirszenbergów i ich wkładowi w rozwój sztuki polskiej i międzynarodowej.  Przedmiotem szczegόlnej uwagi będą związki Samuela i Leona z Francją. Poruszona zostanie rόwnież kwestia kształtowania obrazu Samuela jako artysty-wieszcza ludu żydowskiego przez jego żonę Dinah, zarówno za życia artysty, jak i po jego śmierci. Dyskutowana będzie także kwestia nowoczesności sztuki Samuela, którego twórczość znamy najlepiej i którego kilka znakomitych dzieł znajduje się w kolekcji Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme w Paryżu, a także żydowskiej sztuki awangardowej.

Projekt naukowo-badawczy, zrealizowany w zeszłym roku przez Muzeum Miasta Łodzi i Żydowski Instytut Historyczny pozwolił zrekonstruować znane jedynie fragmentarycznie życiorysy braci Hirszenbergόw i ich osiągnięcia artystyczne. Fakt, że spośrόd trzech braci, dwόch, Samuel i Leon, związani byli z Francją, uzasadnia potrzebę zaprezentowania go francuskim specjalistom i dyskusji z nimi, oraz szerokiej publiczności paryskiej, ktόra ma okazję zetknąć się z przykładami twόrczości Samuela w Musée d’art et d’histoire du judaïsme i przybliżenia jej tematyki sztuki artystόw polsko-żydowskich.

Program do pobrania

Koordynator projektu: Adam Knapik

Proszę o potwierdzenie obecności na adres: adam.knapik@paris.pan.pl / +33 1 56 90 18 40 / +33 7 57 17 24 67

Data

27 lut 2020
Zakończone!

Czas

19:00 - 21:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences