Café scientifique

Po długiej przerwie, Café scientifique Stacji naukowej PAN w Paryżu wznawia działalność. Rozpoczynamy od serii trzech wystąpień doktorantek z dziedziny nauk humanistycznych.

Katarzyna Grzymała
Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Jakuba Rousseau w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Rekonesans.
mgr Katarzyna Grzymała – Uczestniczka studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat oddziaływania dzieł Jana Jakuba Rousseau na polską publicystykę społeczno-polityczną końca XVIII w. Interesuje się także problematyką przekładu literackiego na przełomie XVIII i XIX w.

Magdalena Krzyżanowska
Bohaterowie prozy Asnyka i Reymonta w świecie dźwięków. Na przykładzie opowiadania „Wśród lasu” i powieści „Wampir”.
mgr Magdalena Krzyżanowska – Absolwentka filologii polskiej oraz filozofii; obecnie doktorantka na Wydziale Polonistyki UW w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku; Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnieniaz zakresu sound studies, szczególnie audioantropologii. Prowadzony przeze mnie projekt badawczy dotyczy możliwości, jakie daje zastosowanie metodologii tej dziedziny w literaturoznawstwie, czyli próby określenia związków pomiędzy tekstową reprezentacją dźwięków a przedstawieniami podmiotowości w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W ramach tych badań pracuję pod opieką dr hab. Urszuli Kowalczuk nad rozprawą doktorską o tytule: Ekspresja –doświadczanie –uczestnictwo. Bohaterowie polskiej prozy lat 1864-1918 w świecie dźwięków.

Ida Ślęzak
Ekoteatr a skuteczność sztuki. Jak teatr może wspierać walkę z globalnym ociepleniem?
mgr Ida Ślęzak – Jestem studentką I roku studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim (kulturoznawstwo i filozofia). Zajmuję się teatrem i performansem, stale współpracuję z miesięcznikiem Dialog. Moje zainteresowania badawcze dotyczą nieantropocentrycznych perspektyw w sztukach performatywnych w kontekście redefinicji politycznej sprawczości sztuki. Interesuję się także związkami performansu i kapitalizmu, czemu poświęciłam pracę licencjacką (Autonomia sztuki i praca niematerialna. Marta Ziółek promuje serial „Altered carbon”). Obecnie w Paryżu w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Data

18 cze 2019
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00