COPIN GANIL (COPIGAL) Collaboration Workshop

Warsztaty będą poświęcone przeglądowi działalności naukowej i osiągnięciom francuskich i polskich fizyków jądrowych w ramach współpracy COPIGAL. W ciągu ostatnich 15 lat naukowcy COPIGAL opublikowali ponad 250 artykułów w czasopismach JCR, wygłosili setki prezentacji na międzynarodowych konferencjach i znacząco przyczynili się do budowy najnowocześniejszych systemów detekcji PARIS, FAZIA i NEDA.

Wspólne projekty badawcze planowane w ramach COPIGAL prowadzone są głównie w trzech dziedzinach:

  • eksperymentalne badania struktury jądrowej i mechanizmów reakcji z wykorzystaniem stabilnych i radioaktywnych wiązek promieniotwórczych dostępnych obecnie we Francji i w Polsce;
  • teoria jądra atomowego;
  • rozwój systemów detekcji opartych na nowoczesnych technologiach.

Wszystkie projekty dotyczą zagadnień, które należą do aktualnej pierwszej linii badań w fizyce jądrowej niskich energii i można oczekiwać, że przyniosą one wiele nowych i cennych wyników, przybliżając nas do globalnego i spójnego zrozumienia struktury i reakcji jądrowych. Kluczową kwestią jest to, że IRP oferuje wspólną platformę dla interakcji między eksperymentem, teorią i rozwojem systemów detekcji. Istnieje powszechne przekonanie, że postęp w naukach jądrowych w dużym stopniu zależy od skutecznej i harmonijnej współpracy w tych trzech obszarach: opracowanie jednolitego opisu wszystkich jąder, co jest jednym z ostatecznych celów, musi być stymulowane wysiłkami eksperymentalnymi, które badają nieznane obszary terytorium jądrowego przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu eksperymentalnego.

Warsztaty są naturalną kontynuacją owocnej działalności badawczej prowadzonej od 15 lat przez francuskich i polskich fizyków jądrowych współpracujących w ramach Porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego (dawniej Europejskiego) Laboratorium Stowarzyszonego LIA, ”The Collaboration COPIN GANIL on physics of exotic nuclei COPIGAL”. Umowa ta została podpisana przez władze CNRS/IN2P3/CEA oraz Konsorcjum Polskich Instytucji COPIN, którego liderem jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Warsztaty pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć współpracy, a także przygotowanie jej wznowienia w najbardziej adekwatnym i zoptymalizowanym formacie i treści.

Podobne warsztaty COPIGAL zostały zorganizowane w styczniu 2020 r. w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, gdzie ich cele zostały w pełni osiągnięte i pozwoliły na odnowienie współpracy COPIGAL do 2024 roku.

Data

28 - 29 lis 2024

Czas

09:00 - 16:00