Dokąd zmierza świat?

Plakat

Program

Kwestie zrównoważonego rozwoju oceanów można znaleźć w 38% treści o celach zrównoważonego rozwoju. To wiąże się z faktem, że ponad 3 miliardy ludzi w różny sposób utrzymuje się z oceanów, które traktowane są jako źródła pożywienia, zatrudnienia czy korzyści zdrowotnych. Populacja ludzka rośnie i coraz więcej ludzi przenosi się na obszary przybrzeżne, co z kolei prowadzi do większego wykorzystania oceanów: większego spływu rolnego, zwiększonej turystyki, transportu i produkcji energii. Mając na uwadze skutki zmian klimatu, rosnące ,,populacje przybrzeżne” muszą wprowadzać środki adaptacyjne i łagodzące w życiu codziennym oraz zawodowym.

Niektóre przykłady adaptacji podane przez UNESCO opierają się na ekosystemach (rozwiązania oparte na przyrodzie i usługach ekosystemowych), analizie wiedzy i tworzeniu sieci (rozpowszechnianiu wiedzy). Łagodzenie skutków zmian klimatu jest określane jako wysiłek na rzecz odporności na zmiany klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Niektóre rzeczywiste działania adaptacyjne i łagodzące obejmują wykorzystanie zielonej energii (słonecznej, wiatrowej, wodnej), zbieranie wody za pomocą zbiorników dachowych lub cystern piwnicznych, które pomagają oszczędzać energię uzdatniania wody słodkiej.

Podczas współorganizowanej z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk konferencji, wyżej wspomniane zagadnienia będą podjęte pod dyskusję i omówione z różnych perspektyw. Głównym celem będzie wypracowanie szeregu uniwersalnych rekomendacji dotyczących zrównoważonego podejścia do wyzwań związanych z wybrzeżami i ze zmianami klimatu, ale także rozważenie możliwości nowych inteligentnych zastosowań.

Data

22 maj 2023
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris