Działania Polskich instytucji naukowych dla społeczeństwa informacyjnego w dobie dekady oceanografii dla zrównoważonego rozwoju

Dekada oceanografii na rzecz zrównoważonego rozwoju ogłoszona przez ONZ  w latach 2021-2030 zapewni  możliwość stworzenia nowej podstawy współpracy na styku nauka-polityka, w celu wzmocnienia zarządzania w obszarach morskich i strefie przybrzeżnej. Niezwykle aktualne stają się  poważne globalne dysproporcje w rozwoju infrastruktury i możliwościach prowadzenia badań naukowych w zakresie oceanografii. Aby stworzyć bardziej kompleksowe systemy monitorowania zmian w procesach środowiskowych i ich wpływu na ekosystemy i społeczeństwo, wymagana jest jeszcze głębsza integracja multidyscyplinarnych systemów obserwacji i ulepszonych modeli udostępniania danych i informacji.

Sympozjum w odniesieniu do zarządzania danymi, informacjami i wiedzą przedstawia rozwój infrastruktury, wspólne działania umożliwiające interoperacyjne, przejrzyste i dostępne udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi, a także wzmocnioną współpracę między dostawcami danych, twórcami systemów i użytkownikami.

Głównymi celami naukowymi sympozjum są  (i) porównanie regionalnych i globalnych strategii i polityk decydujących o rozwoju badań naukowych w dziedzinie oceanografii; (ii) omówienie istniejących i wymaganych zmian technologicznych oraz ich wdrażania; oraz (iii) określenie przyszłych kierunków w zarządzaniu danymi i informacjami oceanograficznymi. Powyższe cele będą dyskutowane w kontekście Dekady oceanografii dla zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube PAN Stacji Naukowej w Paryżu

Transmisja pirwszego dnia

Transmisja drugiego dnia

wystawa konkursu I live by the Sea

Wydarzenie współfinansowane ze środków projektu Elektroniczne Centrum Udostepniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl No POPC.02.03.01-00-0062/18-00 realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd.

 

Data

21 - 22 kwi 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00

Więcej informacji

Program
Program