Fabula rasa : utopia człowieka a-historycznego na “Skrwawionych ziemiach”

Fabula rasa : utopia człowieka a-historycznego na “Skrwawionych ziemiach”: literatura, architektura, muzyka i sztuki wizualne w Europie środkowej, 1944 – 1949

 

Konferencja poświęcona jest refleksji nad przekształceniami estetyki modernistycznej w drugiej połowie lat czterdziestych, w epoce kontynuacji przedwojennych awangard. Jakie praktyki artystyczne dominują w Europie Środkowej w okresie następującym po II Wojnie światowej, bezpośrednio po odkryciu realiów obozów koncentracyjnych, liczby ofiar i strat, w czasach instalacji reżimów komunistycznych? Uczestnicy konferencji debatować będą także nad wpływem marksizmu w czasach naznaczonych euforią zwycięstwa i planami rekonstrukcji a kończącymi się upowszechnieniem terroru stalinowskiego.

Jakich dokonano prób, aby kontynuować i realizować utopie estetyczne lat trzydziestych w literaturze, muzyce, architekturze i w sztukach wizualnych przed nastaniem żdanowizny, jaki był kontekst i warunki tych praktyk? A także jaka sztuka powstawała w tym brzemiennym w nastroje okresie? I jakie szczególne treści artyści tej „innej Europy” mieli wówczas do przekazania? Mapa Europy Środkowej została głęboko zmodyfikowana, czy sztuka przeszła analogiczną transformację? I jaką rolę społeczną miała odgrywać: wyrażać nową rzeczywistość, która poprzez zatarcie, poprzez „tabula rasa” przeszłości stawała się narzędziem propagandy?

Oto ogólna tematyka konferencji, w której udział weźmie 28 badaczy z Czech, Francji, Niemiec, Polski i Węgier.

Data

25 - 27 lis 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Sorbonne

Organizator

Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université

Współorganizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences