Generał De Gaulle i Polska – wyjątkowe relacje?

Czy generała Charlesa de Gaulle’a łączyły z Polską stosunki wyjątkowe? Oto pytanie, na które podczas spotkania postara się odpowiedzieć Marek Mikołajczyk – profesor w Instytucie Historii UAM. Jak podkreśla w swojej książce, Polska od lat młodzieńczych była przedmiotem zainteresowania francuskiego przywódcy. Jeszcze jako uczeń opisywał dążenia Polaków do odzyskania niepodległości, doceniając przy tym ich wysiłek i wytrwałość w walce o polskość. Najbliżej ze sprawami polskimi mógł się zapoznać w latach 1919-1921, kiedy to przebywał w Polsce jako członek Francuskiej Misji Wojskowej. Po raz kolejny z problemami Polski przyszło się de Gaulle’owi zmierzyć w latach II wojny światowej jako przywódcy Wolnej Francji i szefowi rządu. Autor książki podkreśla, że szczególnie wiele kontrowersji to dziś wzbudza jego układ ze Stalinem zawarty w grudniu 1944 roku, który gotów był podpisać w zamian za nawiązanie relacji z PKWN. Co więcej, kilka miesięcy później, mimo niepokojących sygnałów świadczących o sowietyzacji Polski, podjął decyzję o uznaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Po roku 1958 de Gaulle jako prezydent V Republiki podjął działania mające na celu zbudowanie Europy narodów od Atlantyku po Ural. Wizyta, jaką złożył w Polsce w roku 1967, by włączyć ją do tego projektu, jest wspominana do dziś. Była ona jego osobistym triumfem. Wszędzie gorąco witały go tłumy Polaków, co było dla niego dowodem silnych więzów łączących oba kraje, jak też potwierdzeniem, że Polska jest częścią Europy. Była to również swego rodzaju podróż sentymentalna. Niemniej, jak zauważa autor książki, z uwagi na realia świata zimnowojennego jej konkretny wymiar był skromny. De Gaulle był tego świadom. Miał jednak nadzieję, że zasiane przez niego ziarno wolności z czasem wyda plon. I tak też się stało.

Data

30 paź 2019
Zakończone!

Czas

18:30 - 20:30

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences