Instytucje zapomniane…, dziedzictwo zaniedbane. O losach i upamiętnianiu struktur organizacyjnych Wielkiej Emigracji poza Paryżem

Plakat Program

Większość polskich emigrantów przybyłych do Francji po 1830 roku, została osiedlona na terenach departamentów zachodnich, południowo-zachodnich i w rejonie Pirenejów. Na miejscu zderzyli się oni z nową dla nich sytuacją prawną i koniecznością przetrwania w nowym, nieznanym środowisku francuskim. Próbowali tworzyć własne szkoły, komitety samopomocy i filie organizacji politycznych. Pozostawili po sobie ślady zarówno wielkiej biedy, jak i niezwykłych dokonań oraz sukcesów zawodowych w służbie Francji. Imali się różnych zawodów: budowniczych kanałów i kolei, architektów, lekarzy czy nauczycieli. Ich dzieci i wnuki zawsze stawały w obronie Francji, często wspierały polską kulturę i polskie aspiracje niepodległościowe.

Konferencja jest prezentacją wybranych stowarzyszeń, związków i organizacji powołanych przez Wielką Emigrację i działających na terenie Francji i Europy, szczególnie interesujące będzie przedstawienie towarzystw działających na francuskiej prowincji, ich wkładu w rozwój lokalnych środowisk i francuskiej, polskiej, europejskiej kultury, odtworzenie śladów materialnych, które po sobie zostawiły.

Nikt dotąd nie próbował odtworzyć w miarę pełnej panoramy instytucji emigracyjnych XIX w. we Francji. Konferencja ma na celu nie tylko tego rodzaju prezentację, ale też przedstawienie różnorodności polskich Towarzystw i organizacji działających w XIX  stuleciu. Odtworzenie ich geograficznego rozmieszczenia i zasięgu działania będzie pierwszą tego rodzaju próbą spojrzenia na polski dorobek instytucjonalny za granicą. Ukazanie wzajemnych instytucjonalno-politycznych powiązań i wpływów, a także przybliżenie biografii najważniejszych działaczy pozwoli spojrzeć na polską emigrację z zupełnie innego punktu widzenia.

Data

24 lis 2022
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris