Interes kolektywny

Program

Celem wydarzenia jest wielodyscyplinarna dyskusja wokół pojęcia interesu kolektywnego i analiza jego różnych ewolucji w okresie współczesnym, zwłaszcza w obliczu silnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, jakie miały miejsce w krajach byłego bloku sowieckiego. Zarówno globalizacja, jak i pojawienie się problemów takich jak globalne ocieplenie, wydają się otwierać drogę do realokacji odpowiedzialności i redystrybucji ról. Powyższe prowadzi również do pytania o funkcje, jakie obecnie przypisuje się firmie jako instytucji poprzez nowe „misje”, w które może zostać włączona np. ochrona środowiska. Jest to najlepszy wyraz interesu kolektywnego.

Planowana konferencja będzie już V wydarzeniem z cyklu spotkań Assises franco-polonaises de droit, które są częścią szerokiej współpracy z uczelniami zagranicznymi, zwłaszcza francuskojęzycznymi, i budzą zainteresowanie wykraczające poza ścisłe ramy świata akademickiego. W tym roku, po raz pierwszy, do celów wydarzenia będzie się wpisywała integracja młodych, polskich i francuskich naukowców (doktorantów).

Pierwszy dzień V Assises (06.06.2023) odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu, natomiast drugi (07.06.2023) – na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Data

06 - 07 cze 2023
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Lokalizacja 2

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
12 place du Panthéon - 75 005 Paris