Kapitalizm, osobowość i kultura

Wpływ handlu i wytwórczości na osobowość i na kulturę były przedmiotem refleksji filozofów, dramaturgów i komentatorów życia społecznego już od czasów antycznych. Refleksja ta zintensyfikowała się wraz z rozwojem społeczeństw handlowych i kapitalistycznych w Europie, począwszy od XVIII stulecia. A teatr, dzieła powieściowe, rozwój nowych teorii politycznych i społecznych leżały u podstaw oświecenia w takim samym stopniu jak filozofia. Rewolucja przemysłowa i powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego w niczym nie zmniejszyły zainteresowania i żywotności tej pierwotnej debaty nad wpływem kapitalizmu na osobowość i kulturę w nowoczesnych i współczesnych społeczeństwach. W XX wieku kino i telewizja często podejmowały te kwestie, które mimo upływu lat nie przestają interesować zarówno szerokiej publiczności, jak i kręgu uniwersyteckiego.
Celem planowanej konferencji jest przedstawienie w sposób interdyscyplinarny zarazem relacji, które rządzą kapitalizmem, osobowością i kulturą oraz konfrontacja rożnych współczesnych perspektyw badawczych na tę tematykę. Zdania są bowiem podzielone – z jednej strony stawiając zwolenników (często zatwardziałych i wojujących) neoliberalizmu jako jedynego źródła zbawienia, a z drugiej – tych, którzy widzą w nim źródło wszelkich bolączek dzisiejszego społeczeństwa. Zwolennicy tych stanowisk nie spotykają się prawie nigdy, gdyż brak komunikacji karmiony jest też rozłamem, jaki nastąpił między myślą anglosaską a francuską (czy też kontynentalną). Z jednej strony poddane analizie: efekty moralne i psychologiczne kapitalizmu postrzegane są pozytywnie, z drugiej zaś kapitalizm widziany jest negatywnie. Dlatego też jednym z celów tego wydarzenia naukowego będzie zaproszenie obydwu stron do spotkania i dyskusji.

Konferencja planowana jest na trzy dni.
Pierwszy z nich skupi się na aspekcie historycznym. Planuje się trzy sesje:
1) Handel, obyczaje i osobowość w myśli społecznej XVIII wieku;
2) Kapitalizm, handel i osobowość w myśli społecznej lat 1800-1945;
3) Obraz kupca/ handlowca i człowieka interesu w powieści i teatrze do 1945 roku.

Drugi dzień poświęcony będzie trzem tematom takim, jak:
1) Kapitalizm, kapitalista. Biznesmen, przedsiębiorca. Pejoratywne rozumienie słów w języku;
2) Reprezentacje handlu i interesów w telewizji i kinie;
3) Przedstawianie kapitalizmu w społeczeństwach postkomunistycznych.

Trzeci dzień podejmie studium bardziej współczesnego ujęcia tematu:
1) Obraz mecenasa w dobie kapitalizmu;
2) Kapitalizm i jego wpływ na osobowość w myśli społecznej po 1945 roku

Szczegółowy program

Rada naukowa :

  • Alan S. Kahan (PR Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, membre sénior IUF) ;
  • Fréderic Lebaron (PR ENS-Saclay) ;
  • Catherine Marshall (PR Université de Cergy-Pontoise) ;
  • Joanna Nowicki (PR Université de Cergy-Pontoise).

Data

11 - 13 kwi 2019
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences