Miłość i kochanie. Jakie są sposoby mówienia o miłości i kochaniu

Wpisując się w cykl Colloques d’Argotologie (mdz.in. Budapest 2005, Łódź 2008, Brno 2010, Leipzig 2011, Innsbruck 2012, Łódź 2013, Budapest 2014, Alicante 2015, Ljubljana 2016, Leipzig 2017, Łódź 2018), obrady XIIIe Colloque d’Argotologie koncentrować się będą na leksyce, frazeologii i dyskursie poświęconym miłości i kochaniu, w takim ujęciu jak analizują je językoznawcy, medioznawcy i literaturoznawcy w różnych językach, biorąc pod uwagę  ich zróżnicowanie, w szczególności diastratyczne i diafazyczne ale także diatopiczne i diachroniczne. Poddany badaniom zostanie więc materiał dotyczący językowych odmian niestandardowych w różnych językach i kulturach.

W ramach nieformalnej współpracy badawczej prowadzonej przez jej uczestników od wielu lat, XIII Konferencja Argotologiczna stanowić będzie kolejną okazję do międzynarodowej debaty na temat niestandardowych odmian języka. Badania tego typu nie są często podejmowane przez naukowców, tym bardziej ważne jest więc kontynuowanie pracy grupy w celu dalszego doskonalenia metodologii zbierania i analizy materiału odzwierciedlającego różne odmiany języka. Dotychczasowa współpraca grupy zaowocowała szeregiem publikacji pogłębiających wiedzę szczegółową w ramach wskazanej problematyki; daje też mocne podwaliny do dalszych wspólnych badań pozwalających na uogólnienie wiedzy co do mechanizmów odmian językowych w różnych językach i kulturach.

Program

Data

04 - 06 lis 2019
Zakończone!

Czas

09:00 - 18:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris