Nowe trendy w ekonomii bankowości centralnej

Program wydarzenia

 

Konferencja naukowa „Nowe trendy w ekonomii bankowości centralnej” stanowić będzie forum wymiany najnowszych metod i wyników badań prowadzonych przez czołowych europejskich naukowców w tej dziedzinie. Będzie również platformą upowszechniającą rezultaty projektu „Determinanty preferencji, komunikacji i reaktywności banków centralnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego przez zespół ekonomistów z Francji, Irlandii i Polski.

Celem naukowym konferencji jest kompleksowa i interdyscyplinarna analiza funkcjonowania banków centralnych, w szczególności ich preferencji, komunikacji, a w konsekwencji sposobu i intensywności, z jaką banki centralne reagują na wydarzenia, zaburzenia i wyzwania gospodarcze, takie jak: kryzysy finansowe, obecna pandemia COVID-19 czy długoterminowe zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.

Wystąpienia na zaproszenie wygłoszą Bernd Hayo z Marburg Center for Institutional Economics (MACIE) na Uniwersytecie w Marburgu oraz Roman Horvath z Instytutu Nauk Ekonomicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu w dniach 18-19 października 2021 roku.

Wystąpienia na zaproszenie wygłoszą:

Bernard Hayo                               

Roman Horvath

Data

18 - 19 paź 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie