O przypadku w historii

Filozofia Oświecenia wprowadza – i to na stałe – myśl, że historia ma pewien sens, że reprezentuje nieodwracalny postęp wiedzy i obyczajów. Natomiast XIX wiek – najpierw z Heglem, a potem Marksem – ustanawia na długo zasadę determinizmu historycznego, czy chodziłoby o przyczynowość duchową czy materialną. W całej tej konfiguracji na działanie przypadku niewielka pozostaje przestrzeń.

Nieprzewidziane wstrząsy dziejowe, jakimi były wojny światowe, rewolucje czy kontrrewolucje, które naznaczyły wieki XX i XXI zmuszają jednak myślicieli do wprowadzenia do refleksji zagadnienia przypadkowych momentów zwrotnych w dziejach, które mogłyby po prostu nie zaistnieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność decyzji politycznych. Koniecznym jest zatem ponowne przeanalizowanie przeszłych wydarzeń i dawnych teorii pod kątem obecności (efemerycznej czy też potwierdzonej) i roli przypadku w historii.

 

Harmonogram

12.02.2019

14:00 - 14:20
Accueil des participants
14:20 - 14:30
Allocution de bienvenue 
Maciej Forycki, Directeur du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris
Président : Claude Mazauric
14:30 - 15:15
Causes secondaires et Logique
Ana Bazac (Roumanie)
15:15 - 16:00
Jules Michelet
Aurélien Arimini (France)
16:00 - 16:30
Pause café
16:30 - 17:15
Jean-Jacques Rousseau
Aina Lopez (Espagne)
17:15 - 18:00
Jan Pato
Wojciech Starzyński (Pologne)
18:00
Fin des travaux de la première journée

13.02.2019

Président : Marian Skrzypek
9:30 - 10:15
Nicolas Machiavel
Vittorio Morfino (Italie)
10:15 - 11:00
Georg Lukács
Vincent Charbonnier (France)
11:00 - 11:30
Pause café
11:30 - 12:15
Jean-Paul Sartre
Emmanuel Barrot (France) 
Présidente : Annie Ibrahim
14:00 - 14:45
Denis Diderot
Marian Skrzypek (Pologne) 
14:45 - 15:30
La Révolution française
Claude Mazauric (France)
15:30 - 16:00
Pause café
16:00 - 16:45
Unité allemande et nation autrichienne
Jean-Numa Ducange (France

14.02.2019

Président : Jean-Numa Ducange
9:30 - 10:15
Cournot entre cause et raison
Annie Ibrahim (France)
10:15 - 11:00
Louis Althusser
Yves Vargas (France)
11:00 - 11:30
Pause café
11:30 - 12:15
Michel Foucault
Manlio Iofrida (Italie)
Président : Manlio Iofrida
14:00 - 14:45
L’histoire des sciences
Simone Mazauric (France)
14:45 - 15:15
Merleau-Ponty, Derrida
Małgorzata Kowalska (Pologne)
15:15 - 15:45
Pause café
15:45 - 16:30
L’émergence de « Solidarność »
Bruno Drweski (France/Pologne)
16:30
Clôture des travaux
par Yves Vargas, Président du Groupe d'Études du Matérialisme Rationnel

Data

12 - 14 lut 2019
Zakończone!

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Fondation Gabriel Péri i Revue La Pensée
Groupe d’Études du Matérialisme Rationnel