Pierwsze francusko-polskie Assises de droit

Assises franco-polonaises de droit to polsko-francuskie spotkania prawników-humanistów z literatami, historykami, antropologami, artystami… – wszystkimi, którym bliskie są nauki o społecznej naturze człowieka (sciences humaines). Jak powiedział Pierre Legendre : „Prawo to dyskurs o życiu”. Nie może zatem powstać efektywna regulacja prawna, jeśli nie znamy natury ludzkiej i mechanizmów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Prawnicy nie mogą funkcjonować w izolacji jako że istnieje wówczas ryzyko tworzenia unormowań wbrew człowiekowi, którego dobro ma przecież stanowić cel unormowań. Stąd też tak ważny dla prawników jest głos znawców natury ludzkiej i społecznego charakteru człowieka. Wtedy prawnik przestaje być tylko prawnikiem, staje się prawnikiem humanistą.
Spotkania Assises franco-polonaises zainicjowane przez Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Uniwersytetu Haute-Alsace, będącym partnerem merytorycznym odbywają się w Paryżu, dzięki organizacji i gościnności Polskiej Akademii Naukowej (Stacja PAN w Paryżu).

Program

Plakat

Data

08 paź 2019
Zakończone!

Czas

13:45 - 20:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Université Adam Mickiewicz de Poznan