Początki fenomenologii w Polsce w kontekście ruchu fenomenologicznego

Seminarium jest organizowane w ramach grantu badawczego pt. „Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce”. Podstawowym celem naukowym projektu jest określenie możliwych wpływów — zarówno w aspekcie bezpośrednio podejmowanych polemik, jak i pośrednich nawiązań systematycznych — filozofii Kazimierza Twardowskiego na wczesną fenomenologię w Polsce. Cel ten wymaga zidentyfikowania i opisania kontynuacji wątków, problematyki oraz metody opracowanej przez Twardowskiego przez polskich fenomenologów z początku XX wieku.

Celem seminarium jest przedstawienie wyników badań realizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce”. Od kilku lat zauważa się zainteresowanie francuskich środowisk naukowych tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Planowane seminarium, dotycząc myśli Twardowskiego – założyciela Szkoły – dotyczy dotąd niezbadanych wątków wpływów jego filozofii na kształtowanie się wczesnej fenomenologii. Biorąc pod uwagę, że sam Twardowski był uczniem Brentana, którego wpływ na rozwój fenomenologii jest niezaprzeczalny, zaś niektórzy studenci Twardowskiego, np. Ingarden lub Blaustein, studiowali także u Husserla, pytanie o wpływ Twardowskiego na wczesną fenomenologię w Polsce wydaje się uzasadnione.

Seminarium ma charakter międzynarodowy i w obrady planuje się włączyć nie tylko badaczy polskich i francuskich, ale także belgijskich, brazylijskich i austriackich. Podczas seminarium planuje się organizację 3 prelekcji wraz z dołączoną dyskusją do każdego referatu (około 60 min na referat + 30-40 min na dyskusję). Wskazując na spodziewane efekty, można oczekiwać, że poprawione i zredagowane teksty referatów zostaną złożone do druku w formie artykułów naukowych do czasopism specjalistycznych. Ponadto oczekuje się nawiązania kontaktów naukowych z badaczami specjalizującymi się w tematyce poruszanej w ramach projektu naukowego.

Szczegółowy program

Data

18 sty 2019
Zakończone!

Czas

09:30 - 18:00
Kategoria