Podsumowanie działalności PAN Stacji Naukowej w Paryżu w roku 2022

Podstawowym celem działalności PAN Stacji Naukowej w Paryżu jest rozwijanie współpracy naukowej między Polską a Francją. W roku 2022, kontynuując system pracy przyjęty w roku poprzednim, wydarzenia naukowe były organizowane w trybie stacjonarnym i hybrydowym. Zgodnie z przypisaną statutowo misją Stacji skupiono się na promocji polskiej nauki, rozwoju polsko-francuskiej współpracy naukowej oraz na wsparciu udzielanym polskim naukowcom realizującym badania we Francji. W 2022 roku wzmocniono nacisk na interdyscyplinarność i multidyscyplinarność realizowanych wydarzeń, rozwój kontaktów z partnerami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi takimi jak UNESCO czy OECD, kontynuację działalności wydawniczej, a także na promowanie stypendium powstałego dzięki współpracy między PAN i CNRS. Pierwszymi naukowcami goszczącymi w Stacji w  ramach tego programu byli dr hab. Katarzyna Górska (z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN), realizująca projekt w Laboratoire de Physique Théorique de la Matière Condensée oraz prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN), realizujący projekt w Institut de Chimie et des Matériaux de Paris Est (ICMPE), CNRS. W ramach Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) zorganizowane zostało dwadzieścia jeden wydarzeń, których realizacja przyczyniła się do promowania wyników polskich badań naukowych za granicą i umacniania francusko-polskiej współpracy badawczej. Wydarzenia zrealizowane w tym roku dotyczyły wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, jak również nauk społecznych i humanistycznych. W siedzibie PAN SN w Paryżu miały ponadto miejsce dwa wydarzenia kulturalne. Oprócz sfery organizacyjnej w roku 2022 Stacja działała aktywnie w sferze informacyjnej i promocyjnej. Najważniejsze z aktywności w tych trzech obszarach skupiły się na:
  • Współorganizacji konferencji pt. Przeszłość dla przyszłości? Jakiego podręcznika do historii potrzebuje Europa w XXI wieku?, w której uczestniczyli Stali Przedstawiciele Polski, Niemiec i Francji przy UNESCO, historycy, nauczyciele, a także osoby związane z polityką i dyplomacją kulturową, które zaangażowane są w transnarodowe projekty materiałów do nauczania historii;
  • Współorganizacji konferencji pt. Polsko-francuska współpraca w dziedzinie egiptologii. Jednym z uczestników konferencji był prof. Karol Myśliwiec, laureat Nagrody FNP z 2005 r.;
  • Przygotowaniu sympozjum pt. Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne. Jednym z gości tego spotkania był prof. Paweł Zajdel – laureat prestiżowej Polsko-Francuskiej Nagrody Towarzystwa Chemicznego Francji i Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
  • Współorganizacji koncertu Pana Marcina Wieczorka we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy OECD w Paryżu, Instytutem Polskim w Paryżu, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i Stołeczną Estradą. Jednym z gości tego koncertu był Wiceprezes PAN, prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar;
  • Zacieśnieniu współpracy ze Stacjami Naukowymi Polskiej Akademii Nauk a szczególnie z Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA w Brukseli;
  • Budowie bazy polsko-francuskiej współpracy naukowej obejmującej m.in.: projekty naukowe finansowane z Komisji Europejskiej, NAWA, NCN, NCBiR, doktoraty cotutelle, stypendium PAN-CNRS;
  • Przygotowaniu 23 numeru Roczników PAN Stacji Naukowej w Paryżu podsumowującego wydarzenia, które odbyły się w Stacji w roku 2022.
Co więcej, w 2022 roku Stacja współuczestniczyła w wydaniu publikacji pt. Des collections aux musées. Collectionneurs et passeurs culturels au temps de Feliks Jasieński (1861-1929)/ From Collections to Museums: Collectors and Cultural Mediators in the Time of Feliks Jasieński (1861-1929), pokłosiu konferencji o tym samym tytule, która miała miejsce w Stacji w 2021 r. Pod kątem spraw administracyjnych w siedzibie Stacji przeprowadzono trzy remonty: usunięto skutki zalania części sali konferencyjnej oraz archiwum w przyziemiu Stacji, a także wyremontowano dach w budynku głównym oraz w oficynie.

Data

01 - 28 lut 2023
Zakończone!