Polsko-Francuski Kongres Chemiczny

Dominującym tematem konferencji będzie chemia supramolekularna, dziedzina nauki stojąca na pograniczu chemii organicznej, nieorganicznej oraz fizycznej. Głównym referentem konferencji będzie laureat Nagrody Nobla z chemii – Prof. Jean-Marie Lehn, członek zagraniczny PAN, współtwórca chemii supramolekularnej.
Projektowanie, a poprzez to również kontrola topologii rozpatrywanych układów, niesie za sobą perspektywę utworzenia nowych związków supramolekularnych o potencjalnych zastosowaniach w wielu dziedzinach takich jak magazynowanie i rozdział gazów, transport leków, sensory cząsteczkowe czy elektronika molekularna. Niezwykle istotne w nowoczesnej nauce są poszukiwania bazujących na materiałach hybrydowych czujników zdolnych do wykrywania nanomolarnych stężeń neuroprzekaźników (dopaminy, epinefryny). Poruszone zostaną również zagadnienia badawcze związane z nowoczesną katalizą, elektrokatalizą i fotokatalizą, które wykorzystuje się nie tylko w podstawowych procesach przemysłu chemicznego, ale też w biotechnologii.

Drugim ważnym referentem będzie prof. Krzysztof Matyjaszewski, autor metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, opublikowanej w 1995 roku wraz z Jin-Shan Wangiem w prestiżowym „Journal of the American Society”. Dzięki kontrolowanemu przebiegowi polimeryzacji łańcuchowej można uzyskiwać polimery o wysokiej masie cząsteczkowej i niskim wskaźniku polidyspersji. Względnie długi czas wzrostu umożliwia projektowanie kształtu makrocząsteczki polimeru.

Nie zabraknie dyskusji o odkrytym w 2004 roku grafenie, który zapoczątkował rewolucję materiałową, głównie ze względu na doskonałą wytrzymałość mechaniczną, wysoką przewodność elektryczną i bardzo dobrą przewodność cieplną. Grafen oraz jego pochodne posiadają dwuwymiarową strukturę możliwą do adsorpcji zanieczyszczeń, którą cechuje ekstremalnie wysoki stosunek powierzchni do objętości. Ponadto, grafen można łatwo sfunkcjonalizować do tlenku, który zawiera liczne grupy funkcyjne bogate w tlen, takie jak grupy karboksylowe, epoksydowe czy hydroksylowe. Grupy te spełniają dwie ważne role, mianowicie działają jako miejsca reaktywne dla dalszych kowalencyjnych funkcjonalizacji oraz oddziałują z cząsteczkami zanieczyszczeń, zwiększając tym samym występowanie zjawiska adsorpcji. Opanowanie takich typów oddziaływań jak oddziaływania dipolowe oraz silne oddziaływania elektrostatyczne pozwoliło na zaprojektowanie wielu adsorbentów bazujących na tlenku grafenu służących do usuwania związków nieorganicznych z roztworów wodnych. Ostatnio wiele grup badawczych zajmuje się grafenowymi superkondensatorami, które można w pełni naładować w kilkanaście sekund, a powtarzalność tego procesu to 10 000 razy bez zmniejszania ich pojemności, co może mieć zastosowanie w pojazdach elektrycznych.

Tematyka konferencji obejmie również bieżące problemy związane z zieloną chemią, gospodarką odpadami i wodą, bateriami słonecznymi, oszczędzaniem i magazynowaniem energii.

 

Więcej informacji i szczegółowy program

Harmonogram

4 lipca 2019 - Ambasada RP we Francji

5 lipca 2019 - Université Sorbonne Université - amphithéâtre Guizot i Salle des actes

6 lipca 2019 - Centre scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris

Data

04 - 06 lip 2019
Zakończone!

Czas

19:00 - 18:00
Kategoria

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Ambassade de Pologne en France
Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université
Poznan Univesity of Poznan
Université Adam Mickiewicz de Poznan