Francusko-Polskie Sympozjum Chemiczne

Francusko-Polskie Sympozjum Chemiczne ma na celu upowszechnienie dokonań polskich i francuskich zespołów naukowych w dziedzinie chemii, ze szczególnym uwzględnieniem chemii supramolekularnej, której główne koncepcje zawierają w sobie wiele kierunków nowoczesnych badań. Chemię supramolekularną z powodzeniem wykorzystano do tworzenia nowych materiałów, stanowiących podstawę nanochemii oraz nowych katalizatorów i przełączników molekularnych niezwykle istotnych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Z kolei oddziaływania małych ligandów z biocząsteczkami mają ogromne znaczenie w projektowaniu leków skutecznych w terapiach antynowotworowych i genowych.

W programie sympozjum przewidziano:

23 maja 2022 – otwarcie konferencji przez Jej Magnificencję Panią Rektor UAM, Prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, a następnie obrady Okrągłego Stołu dotyczące współpracy polsko-francuskiej (ze strony polskiej: Pani Rektor UAM, Prof. Bogumiła Kaniewska, Prof. Violetta Patroniak – UAM, Prof. Leszek Szojda – PŚ, Prof. Mariusz Makowski – UG, Prof. Wojciech Macyk – UJ, Prof. Piotr Pawluć, Prof. Artur R. Stefankiewicz – UAM) i wykłady, które wygłoszą Prof. Regis Gauvin i Prof. UJ Miłosz Pawlicki.

24 maja 2022 – wystąpienia francuskich i polskich doświadczonych naukowców prezentujących swoje osiągnięcia (m.in. Valerie Marvuax, Bernold Hasenknopf, Wojciech Danowski, Artur R. Stefankiewicz, Beata Michalkiewicz, Wojciech Macyk, Mariusz Makowski, Piotr Pawluć, Adam Gorczyński, Marta A. Fik-Jaskółka, Ewelina Wieczorek-Szweda, Maciej Zaranek, Grzegorz Markiewicz)

25 maja 2022 – wystąpienia młodych uczonych z Francji i Polski (Ingrid Suzana, Cong Wang, Aisara Amanova, Alisha Khan, Guillaume Lucie, Heipeng Liu, Enxu Liu, Dominika Czerwonka, Marta Domżalska, Aleksandra Ciesielska, Martyna Mańka, Martyna Szymańska, Daria Brykczyńska, Dominika Prętka, Adrianna Szmulewicz, Weronika Wachowicz, Wiktoria Adamska, Dawid Marcinkowski)

 

 

Prelegenci:

Artur R. Stefankiewicz

Miłosz Pawlicki

Valérie Marvaud

Bernold Hasenknopf

Régis Gauvin

 

 

 

Patronat

Data

23 - 25 maj 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00

Więcej informacji

Strona Wydarzenia

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris
Strona Wydarzenia