Przestrzenie transnarodowe: cyrkulacja pojęć socjalistycznych w Europie, 1825-1848

Plakat Program

Wykład dotyczyć będzie transferów pojęć w ramach „wczesnego socjalizmu” w latach 1825-1848, ze szczególnym naciskiem na brytyjski, francuski i polski odłam tej ideologii. W wykładzie zamierzam prześledzić nie tylko sposoby, w jakie pojęcia te mogą wędrować przez różne konteksty narodowe i językowe, ale także zidentyfikować czynniki, mechanizmy i skutki tych transferów. Z tego też powodu, wykład służyć będzie nie tylko przedyskutowaniu empirycznych, ale także metodologicznych aspektów tego problemu. Ramy czasowe wystąpienia obejmują stosunkowo krótki okres 1825-1848, począwszy od założenia osady New Harmony w USA przez Roberta Owena i narodziny ruchu saintsimonowskiego we Francji, aż do Wiosny Ludów w 1848 roku. Po 1848 r. polityczne wahadło gwałtownie przesunęło się w przeciwnym kierunku, a wczesny socjalizm zdecydowanie stracił na znaczeniu.

Wykład służy podsumowaniu wyników projektu badawczego pt. “Transfery pojęć w brytyjskim, francuskim i polskim wczesnym socjalizmie (1825-1848)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2020/36/C/HS3/00037).

Komentarz do wykładu wygłosi prof. Fabrice Bensimon z Sorbonne Université

Wykład otwarty. Rejestracja otwarta do 4 września 2022 r. pod linkiem.

Piotr Kuligowski – dr historii, zatrudniony w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [pkuligowski@ihpan.edu.pl]. Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii Polski i Europy w dziewiętnastym wieku, historii intelektualnej, historii pojęć oraz metodologii historii. Publikuje artykuły naukowe w języku polskim, angielskim i francuskim; zob. np. tekst z Revue d’histoire du XIXe siècle pt. Circulation des idées : dynamiques sociales et conceptuelles dans le transfert des doctrines socialistes de la France à la Pologne (1831-1848).

Data

08 wrz 2022
Zakończone!

Czas

10:30 - 13:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris