Słowo od Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Szanowni Państwo,

rok 2020 okazał się dla nas wszystkich bardzo trudny, a konsekwencje pandemii nie oszczędziły działalności Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do odwołania większości wydarzeń naukowych zaplanowanych na pierwszą połowę roku. W związku z drugą falą epidemii, organizacja seminariów i konferencji przełożonych lub też pierwotnie zaplanowanych na okres jesienny także musiała zostać znacznie zredukowana.

W nadziei na poprawę sytuacji, we wrześniu 2020 roku ogłosiliśmy nabór wniosków na współorganizację wydarzeń promujących wyniki badań i współpracę polsko-francuskich zespołów naukowych w 2021 roku. Chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy badaczy, skierowaliśmy naszą ofertę do instytutów PAN, biur projektów międzynarodowych działających na polskich uczelniach, instytutów romanistyki, Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, beneficjentów grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, stypendystów Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie, a także naszych stałych paryskich partnerów: Biblioteki Polskiej, Ośrodka Kultury Polskiej czy Sorbonne Université.

W ten sposób udało nam się zgromadzić łącznie kilkadziesiąt propozycji wydarzeń naukowych z zakresu medycyny, fizyki, chemii, biologii, matematyki, ekonomii, archeologii, socjologii, dydaktyki, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa czy teatrologii. Wiele z tych projektów ma nie tylko charakter interdyscyplinarny, ale także stawia sobie za cel poszukiwanie rozwiązań mogących zaradzić najbardziej palącym problemom współczesnego świata takim jak zmiany klimatyczne, epidemia COVID-19 czy migracje. Ten barwny obraz polsko-francuskich dokonań naukowych, który powstał z otrzymanych propozycji postanowiliśmy uporządkować wokół siedmiu haseł o charakterze transwersalnym, które będą stanowić strukturę programu Stacji Naukowej PAN w Paryżu w 2021 roku: Science & COVID-19; Science & Changements climatiques; Science & Innovation; Science & Société; Science, Culture & Littérature; Science : Destination Pologne; Soirées Science & Culture. W ten sposób, od tego roku, w opisie każdego z prezentowanych na naszej stronie wydarzeń znajdą Państwo odnośnik do hasła transwersalnego, w którego zakres wpisuje się dane przedsięwzięcie.

Ponadto, już niebawem, zaprosimy Państwa do śledzenia krótkich wykładów popularnonaukowych on-line przygotowanych przez polskich badaczy dla Stacji w Paryżu w ramach cyklu „Science = mission (im)possible?”.

Mając nadzieję na szybką poprawę sytuacji sanitarnej w 2021 roku, oczekujemy na nasze spotkania, zarówno te wirtualne jak i stacjonarne w siedzibie Stacji PAN w Paryżu.

W imieniu zespołu SN PAN w Paryżu

dr Kamil Szafrański

Data

08 - 31 sty 2021
Zakończone!